2. Slovinsko-chorvatský kongres o exotických a volně žijících zvířatech

Ve dnech 26. – 28. září uskutečnil 2. Slovinsko-chorvatský kongres zaměřený na problematiku exotických a volně žijících zvířat (2. Slovensko-hrvaški kongres o ljubiteljskich-eksotičnih in prostoživečih vrstah živali).

Program byl připraven pro 113 účastníků kongresu, veterinární lékaře, studenty veterinární medicíny i zoology a specialisty na péči a ochranu ohrožených druhů zvířat. V přednášce zaměřené na veterinární problematiku drobných savců „Patophysiology of continuously growing teeth“ byla podrobně objasněna nejen obecně známá fakta o malokluzi u činčil, králíků nebo morčat, ale i fyziologie a patofyziologie tohoto procesu, s vrozenými příčinami i vlivem různých forem volené diety.
Příspěvek „Diagnostic imaging of dental disease in rabbits“ z klinické praxe se týkal porovnání klasické radiografie (RTG) s počítačovou tomografií (CT) při hodnocení změn v dutině ústní u králíků. Kvalitně byly připravené referáty na téma: „Diabetes mellitus in guinea pig“a „Histological analyses of mice skin wounders treated with biomolecular mixture“.
Slovinští i chorvatští studenti prezentovali jednotlivé kazuistiky a výsledky projektů v pracích Problems of obese rabbits, Osteosynthesis in chinchilla, Ulcus corneae in the dwarft rabbit, Pneumonia in guinea pig, Mastectomy as a method of treatment of neoplasia in fancy rats, Abscesses in dwarft rabbit, Aspergillosis in rabbits.
Další referát Animal enrichment programm (dr. B. Kralj) dokumentoval příznivý efekt různých forem obohacení životního prostředí zvířat (například hračky nebo prolézačky), tréninku a her v chovných zařízeních. Přednáška The use of falconry methods at rehabilitation of free-living birds of prey (dr. R. Savič) potvrdila nezbytnost důrazu, kladeného na podporu kvalitního života a pohody rehabilitovaných pacientů.
Úvodem bloku, zaměřeného na aviární medicínu, byl přehledný referát dr. L. Nečasové z Prahy Aviculture and avian medicine in East European countries, který přinesl retrospektivu vývoje aviární medicíny v České republice, na Slovensku, v Polsku i Maďarsku. Byly prezentovány snímky, dokumentující podmínky špičkových chovů papoušků v České republice a uveden i současný stav výuky veterinární medicíny exotů. Aktuálními otázkami aviární medicíny se zabývaly i následující referáty kolegů z ljubljanské univerzity – Avian influenza – are there serious concerns about new pandemic?, Outbreak of chlamydiosis in breeding farm, Serological investigation on West Nile fever in migratory birds an pigeons in Slovenia, The newest accessions to urban pigeon, Biological and molecular characterisation of pigeon paramyxoviruses-1 isolated in Slovenia from year 2000 to 2005.
Po úvodní přednášce Common diseases of captive reptiles (prof. Knotek a kolektiv) byly pedagogy a studenty z Ljubljany a Zagrebu předneseny kratší příspěvky Microbiological features of reptile skin, Protozoa infestation in reptiles, Ophionyssus natricis – a common snake mite as a risk for other animals and man, Reptile transmitted diseases in humans, Cockroach breeding and their role as reptilian food, Content of basic nutrient substances and minerals of cockroaches, Supressor substractive hybridisation as a method for studying differentially expressed genes during axolotl limb regeneration, Avascular tail necrosis in green iguana, Experience in the treatment of eggs retention in green iguana. Jak je již z názvů referátů patrné, velkou pozornost věnují naši slovinští a chorvatští kolegové problematice infekčních onemocnění, která mohou být plazy šířena a mohou představovat vážné riziko i pro člověka. Tento zájem je zcela pochopitelný minimálně ze dvou důvodů – jednak se skutečně jedná o stále aktuální téma, rovněž je třeba chápat i zcela ojedinělé postavení obou zemí v souvislosti s požadavky Evropské unie. Zajímavé byly z tohoto pohledu i informace o zkušenostech při aplikaci konvence CITES ve Slovinsku a v Chorvatsku, které byly náplní dalších dvanácti referátů a kratších sdělení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *