2nd International Symposium on Recent Advances in Food Analysis

Druhé mezinárodní symposium o současném pokroku v analýze potravin se uskuteční v Praze ve dnech 2. – 4. listopadu 2005.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze/Ústav chemie a analýzy potravin společně s Mezinárodní asociací pro environmentální analytickou chemii (International Association of Environmental Analytical Chemistry, IAEAC) organizují v pořadí již druhé sympozium zaměřené na analýzu potravin. První symposium této řady se konalo rovněž v Praze, v r. 2003. Vědecký program sympozia bude zaměřen na odběr vzorků, skrínink, separaci, identifikaci technologií aj. Více informací o symposiu 2005 najdete na internetových stránkách IAEAC.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *