..

Česká hipiatrická společnost PRION, s.r.o. Klinika chorob koní VFU Brno si Vás dovolují pozvat na odborný seminář v rámci programu VETfair na téma Klinická patologie u koní Místo konání: Kongresové centrum Aldis v Hradci Králové 27. března 2009 Program 9.30 – 10.00: Registrace 10.00 – 10.40: Interpretace hematologického vyšetření u koní (MVDr. Barbora Bezděková, PhD.) 10.40 – 11.20: Myopatie u koní a jejich diferenciální diagnostika (MVDr. Eva Ludvíková, PhD.) 11.20 – 11.40: Občerstvení 11.40 – 12.20: Diferenciální diagnostika hepatopatií u koní (MVDr. Barbora Bezděková, PhD.) 12.20 – 13.00: Onemocnění močového aparátu – klinická patologie (MVDr. Petr Jahn, CSc.) 13.00: Oběd Organizační pokyny Účastnický poplatek: člen ČHS 1.100,- Kč nečlen ČHS 1.400,- Kč Účastnický poplatek zahrnuje účast na semináři, sborník referátů a občerstvení. Zašlete jej bezhotovostním převodem na konto ČHS č.: 1346645329/0800 u České spořitelny. Jako variabilní symbol uveďte: 270309/rodné číslo Storno poplatky za neúčast na semináři budou řešeny individuálně. Přihlášky na seminář zašlete poštou, faxem nebo e-mailem na adresu: MVDr. P. Jahn, CSc. Klinika chorob koní Palackého 1/3, 612 42 BRNO tel.: 541 562 376, fax.: 541 562 395, e-mail: jahnp@vfu.cz Uzávěrka přihlášek je 20. března 2009. Klinická patologie u koní P ř i h l á š k a na odborný seminář konaný dne 27. března 2009 v Kongresovém centru Aldis, Hradec Králové jméno a příjmení ________________________________________ adresa ________________________________________ rodné číslo ________________________________________ Česká hipiatrická společnost, PRION, s.r.o., Klinika chorob koní VFU Brno

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *