6th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases

Ve dnech 12. -– 15. června 2011 se ve španělské Barceloně konal kongres 6th International Symposium on Emerging and Re-emerging Pig Diseases. Akce proběhla v Palacio de Congresos Catalunya a byla zorganizována pracovníky Centre de Reserca en Sanitat Animal (CReSA) v Barceloně pod vedením dr. Joaquima Segalése. Jak z názvu konference vyplývá, hlavní zájem byl soustředěn na závažná infekční onemocnění prasat, které mají ekonomický dopad a jejichž význam přesahuje hranice států. Největší pozornost byla soustředěna na problematiku tří virových infekcí způsobených cirkoviry, virem prasečího reprodukčního a respiračního syndromu a virem prasečí chřipky. Samostatné sekce byly ale věnovány i dalším onemocněním: infekce Torque Teno viry, slintavka a kulhavka, klasický a africký mor prasat. Jednotlivá sdělení pojednávala také o ostatních onemocněních – parvoviry nebo virus hepatitidy E, a dále o virech, jejichž úloha v patogenezi onemocnění je diskutabilní: hokoviry, kobuviry nebo rubulaviry. V průběhu čtyř dní zaznělo 35 přednášek – od referátů o molekulární strukturře virů, přes prezentace o nových poznatcích o patogenezi onemocnění až po prezenatce zaměřené na diagnostiku nebo epidemiologii, dále bylo možné shlédnout 257 plakátových sdělení. Význam celé akce podtrhl velký zájem farmaceutických firem (Boehringer Ingelheim, Hipra, Intervet Schering-Plough Animal Health, Medial a Pfizer Animal Health), které formou firemních stánků, ale také formou satelitních odborných sekcí prezentovaly nejnovější trendy a výsledky dosažené pomocí jejich produktů, ať už určených pro diagnostiku nebo prevenci. Cesta byla financována z prostředků projektu Coopelia (17.0045) v rámci OP VK Partnerství a sítě. MVDr. Martin Faldyna, Ph.D. MVDr. Edita Jeklová, Ph.D. RNDr. Jiří Salát, Ph.D. Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *