Africký mor prasat

V souvislosti s africkým morem prasat na Zlínsku vydala SVS ČR nová mimořádná opatření. Ve vysoce rizikové oblasti nákazy ohraničené ohradníky musí chovatelé do 1. prosince porazit všechna domácí prasata. Výjimka platí pouze pro chovy registrované podle plemenářského zákona.

Přísná opatření mají tlumit riziko šíření nákazy, zejména do chovů domácích prasat. Chovatelé v okrese Zlín musí veterinárním lékařům hlásit veškeré úhyny domácích prasat, která budou následně vyšetřena na přítomnost nebezpečné nákazy. Chovatelé budou moci přemísťovat veškerá zvířata z čeledi prasatovitých, až po obdržení osvědčení krajskou veterinární správou. Prasata určená k přemístění budou muset být během 15 dnů před přemístěním vyšetřena na africký mor prasat. Výjimka platí pouze pro prasata z registrovaných chovů.

Zhruba padesát obcí na Zlínsku uvedených v nařízení musí do 13. listopadu provést soupis všech hospodářství s chovem prasat a ten musí obce do 15. listopadu předat krajské veterinární správě. Registrované chovy prasat v této oblasti budou muset hlásit všechny změny početních stavů prasat na hospodářství. Registrovaní i neregistrovaní chovatelé budou povinně hlásit alespoň tři dny dopředu všechny plánované porážky prasat. Osobám, které přišly v předcházejících 48 hodinách do kontaktu s divokými prasaty, se zakazuje vstup do registrovaných chovů domácích prasat.*

Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *