Antibiotika v USA pro udržení zdravého chovu prasat

Úplné vyloučení antibiotik není pro většinu výrobců prasat možné.

Američtí výrobci prasat nadále spoléhají na antibiotika jako zásadní součást programů na udržení zdraví. Na konferenci o užití antibiotik v živočišné výrobě, sponzorované univerzitou v Illinois a National Pork Board, bylo uvedeno, že jediné co mohou výrobci změnit je rozsah využívání antibiotik a jejich zařazení do zdravotních plánů.
Úplné vynechání antibiotik zatím není možné, protože neexistuje účinný postup, který by je nahradil.
Při redukci nebo vyloučení antibiotik z výroby jsou hlavním problémem náklady na udržení zdraví chovu. Výrobci vykazují při výrobě neantibiotických nebo nízko antibiotických prasat o 5 – 20 % vyšší náklady než při běžné výrobě. Většina nákladů navíc spočívá v aplikaci vakcín, v horší účinnosti krmiv a vyšší mortalitě prasat od odstavu do výkrmu.
V posledních letech se antibiotika využívají spíše k terapeutickým než širokospektrálním preventivním účelům. V celém odvětví dochází k významné redukci aplikace nižších než léčebných dávek antibiotik.
K dalším, stále významnějším postupům užívaným pro prevenci a potlačení nemocí, patří obnova stáda prasnicemi z jednoho zdroje a odstav selat až ve 24 dnech.
Omezení nebo vyloučení antibiotik je pro výrobce, kteří pravděpodobně nepocítí přímý užitek tohoto opatření pokud nenajdou trh pro své výrobky značené jako organické nebo vyrobené bez antibiotik, příliš nákladné.
Nat. Hog Fmr., 2006;6:26-27.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *