Atypický kmen BSE – BASE

BASE lze potvrdit standardními testy firmy Prionics, které jsou využívány k diagnostice BSE.

Dodatečné testy dvou zvířat, u kterých byla v USA prokázána BSE, odhalily, že jde s vysokou pravděpodobností o nový, atypický kmen označovaný někdy jako BASE čili bovinní amyloidní spongiformní encefalopatie. Podle některých odborníků může BASE vznikat u skotu spontánně.
Výskyt nového typu BSE byl již zaznamenán v Itálii, Francii a Japonsku. Jako první jej popsali italští veterináři začátkem roku 2004 a označili jej jako BASE. Na nedávném veterinárním kongresu oznámili američtí vědci, že také dva americké případy BSE splňují kritéria pro zařazení k této chorobě.
Choroba skotu BASE se v mnoha směrech podobá lidské prionové Creutzfeldt-Jakobově chorobě a to její sporadické formě (sCJD). Ta postihuje z neznámých důvodů zhruba jednoho až dva lidi z milionu. V České republice zemře ročně na sCJD zhruba 10 až 20 lidí. Tato forma CJD se liší od nové varianty CJD, kterou se nakazili lidé konzumující hovězí tkáně s hovězími priony. Oba typy CJD se od sebe v mnoha směrech liší. Liší se charakterem prionu, který je vyvolává, jejich rozložením v mozku i celkovým obrazem postižení mozku. Například při sCJD vznikají v mozku tzv. amyloidní plaky, které se při nvCJD netvoří.
BASE se podobá sCJD nejen patologickými změnami na mozku (tvorbou plaků), ale i povahou prionu, který nese mnohem méně glykosylových skupin (je méně spojen s cukry) a je celkově menší než priony vyvolávající klasickou BSE. Právě tvorba plaků se stala inspirací pro vytvoření jména nové BSE. V této souvislosti jistě nelze nevzpomenout na skutečnost, že ve Švýcarsku, jehož chov skotu je BSE těžce zasažen, v posledních letech nápadně přibývá lidí postižených klasickou sCJD. Priony BASE se nehromadí v mozkovém kmeni, jako u klasické BSE, ale ve vyšších oddílech mozku včetně hypothalamu a čichových lalocích. BASE byla zachycena standardními testy firmy Prionics, které jsou využívány k diagnostice BSE i u nás.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *