Aviární influenza – možnosti dezinfekce a dekontaminace

V posledních letech stále více nabývá na významu problematika influenzy drůbeže (AI). S tím významně souvisí problematika prevence a připravenost řešení případného vzplanutí nákazy. V následujícím sdělení bych chtěl upozornit na možnosti užití dezinfekčních přípravků firmy ANTEC, která zpracovala a publikovala uvedenou problematiku pro britské ministerstvo zemědělství, konkrétně pro DEFRA (úřad pro potravinové a zemědělské záležitosti).
Firma ANTEC se zaměřila na kontrolu nebezpečných nákaz, v tomto případě na zamezení přenosu vysoce virulentních kmenů aviární influenzy. Byly testovány čtyři dezinfekční produkty, z nichž první tři jsou registrovány a dostupné i v České republice, dále byly stanoveny účinné dezinfekční postupy pro zdolání nákazy. Následné postupy včetně dezinfekčních přípravků byly převzaty řadou jiných zemí včetně těch, které již tuto situaci řeší (Itálie, Holandsko, Francie, Německo, Dánsko, Irsko, USA, Kanada, Austrálie).
Uvedené výsledky prováděné v nezávislých testech CVL (dle směrnice British Standards approved method BS6734) ukazují účinek na inaktivaci na čistého viru AI při teplotách do 4 °C a minimální době expirace 10 minut. V případech velkého organického znečistění, nebezpečí ředění odpadní vodou, nutnosti rychlejšího působení přípravku a předpokládané vysoké koncentrace původce nákazy (což jsou nejčastější případy na farmě) je doporučen Virkon S ve vyšší koncentraci 1 : 100.
Vlastní dezinfekční postup na farmě je doporučen ve dvou fázích. První je předběžná (prvotní) dezinfekce. Předpokládá, že všichni ptáci a jejich těla jsou již z farmy odstraněni.
V prvotní dezinfekci se provádí:
1. Sprejová dezinfekce celého areálu, kde mohlo dojít k přímému či nepřímému styku s nakaženými ptáky (dezinfekce staveb, cest, dopravních prostředků atd.).
2. Důkladné zvlhčení všech hnízd, podestýlky a trusu dezinfekčním prostředkem.
3. Zajistit sprejovou dezinfekci všech vnitřních stěn, podstřešních prostor, a ostatních dutin (ventilačních šachet atd.).
4. Povrch vnějších stěn se dezinfikuje, jen pokud byl ve styku s nakaženými ptáky, jinak vnější povrchy a střechu není nutno dezinfikovat.
5. Dezinfekce cest na farmě včetně stezek, zajistit aby nedošlo ke kontaminaci vodních toků.
6. Dezinfekční prostředek v roztoku musí působit na všechny povrchy přibližně 24 hodin.
Další fáze je následná dezinfekce. Tuto je možno provést nejdříve za 24 hodin od ukončení předchozí předběžné dezinfekce. V následné dezinfekci se provádí:
1. Odstranění všech organických materiálů (podestýlka a jiné nečistoty) z budov na jedno místo (hromadu hnoje), jejíž okolí důkladně je dezinfikováno postřikem.
2. Ponechat hnůj minimálně 42 dní na místě, poté jej likvidovat v malých dávkách rozmetením nebo spálením.
3. Vysušit, vyčistit a poté vytřít dezinfekčním roztokem ventilační a přepravní systémy technologie (krmení, napájení, …). Jestliže nelze tyto systémy vyčistit v celku, je třeba je rozdělat vyčistit, vydezinfikovat a poté složit.
4. Použitím účinného čistícího prostředku (Antec Biosolve) tlakovým čistěním důkladně vyčistit podlahy, stěny, stropy, podstřešní prostory, snášková hnízda, krmítka atd. ve všech stavbách, které budou v přímém kontaktu s ptáky. Odstraňte všechny pavučiny a prach postřikem nebo použitím průmyslových vysavačů.
5. Po ukončení procedur uvedených v bodě 4 odmastit zařízení použitím detergentu (Antec Biosolve) ve formě pěny. Nechte působit přibližně 10 minut a poté uvolněnou nečistotu odstraňte tlakovou vodou. Je třeba zkontrolovat, že všechno zařízení bylo účinně vydezinfikováno.
6. Stavební části farem, nakládací rampy, cesty atd. musí být ošetřeny dezinfekčním roztokem minimálně 30 minut před oplachem vodou.
7. Po sedmi dnech opakovat kompletní dekontaminační program ještě jednou.
Další důležitá zjištění:
1. V případě nezpevněných podlah či výběhů musí být povrchová vrstva seškrábána, rozmělněna a smíšena s tekutým dezinfekčním prostředkem. Poté musí být spálena nebo přidána k ošetřené podestýlce (hnoji).
2. Dřevěné podlahy, pokud chceme znovu použít, musí být rozebrány a dezinfikovány. Půda pod podlahou musí být rozrušena a promočena dezinfekčním roztokem.
4. Všechny dřevěné součásti nižší hodnoty jako například palety, staré ploty, dřevěné pražce je nejlépe spálit.
5. Slámu, seno, papír a dřevo je třeba dezinfikovat sprayem. Každý volně ložený materiál dezinfikovat sprejem a pak spálit nebo přiložit k dekontaminované podestýlce.

Dle zahraničních materiálů zpracoval MVDr. Ladislav Lojda, SEVARON poradenství, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *