Belgie – opět zákaz všech ptáků

Ukazuje se, že v Belgii zřejmě opravdu propukla influenza drůbeže. Státní veterinární správa ČR na základě informace z Evropské komise, která se týká silného podezření na výskyt aviární influenzy v Belgii, zakazuje odsud veškerý dovoz ptáků a násadových vajec.

Evropská komise přijala dne 16. dubna 2003 v 17,00 hodin rozhodnutí stanovující ochranná opatření vůči k Belgii. Zároveň bylo oznámeno, že tato opatření budou přehodnocena na zasedání Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat dne 23. 4. 2003. V souladu s tímto rozhodnutím Státní veterinární správa ČR až do odvolání nepovoluje z Belgie dovoz a tranzit všech ptáků (exotických, okrasných i volně žijících), domácí drůbeže (vodní i hrabavé), příslušníků řádu běžců a násadových vajec.
Pokud by pohraniční veterinární kontrola zjistila dovoz nebo tranzit výše zmíněného veterinárního zboží z Belgie, místně příslušná veterinární správa tento dovoz nebo tranzit nepovolí (např. podle § 54, odst. (2) písm. c) veterinárního zákona – č. 166/1999 Sb.).
Připomínám, jak se situace s influenzou drůbeže vyvíjela v Holandsku a poté v Belgii. V Nizozemí se objevila influenza dne 28. 2. 2003 a Státní veterinární správa zakázala dovozu do ČR od 3. 3., který platí dosud a zřejmě hned tak nebude odvolán.
Poté se objevilo podezření, že se ptačí influenza objevila i v Belgii u holandských hranic, kde v Ravels v chovu 10 000 brojlerů během 12 hodin uhynulo 20 % z čtyřtýdenních kuřat, tedy celkem asi 2000 kuřat. Státní veterinární správa ČR tedy rozšířila dne 13. 3. s okamžitou platností zákaz na dovoz drůbeže a všech ptáků i na Belgii, ale jelikož se toto podezření nepotvrdilo a Evropská komise rozhodla ochranná opatření zrušit, učinili jsme tak posléze i my a to dne 25. 3. 2003.
Zřejmě bylo toto rozhodnutí předčasné. Nicméně od té doby nemáme informace, že by do naší republiky byla živá drůbež odsud dovezena.
Influenza ptáků, neboli ptačí chřipka, nebyla na našem území dosud nikdy diagnostikována, i proto lze říci, že přísný a okamžitý zákaz dovozu a tranzitu je zcela na místě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *