Bezpečné venčení vašeho psa

České předpisy a britský Countryside Code zákon

Při venčení psa je nutné, aby majitelé dodržovali určitá pravidla, ne-li přímo předpisy. Pravidlem je držení psa na vodítku. Vyhlášky městských zastupitelstev to většinou striktně majitelům psů nařizují, i když vyhláška přímo nezakazuje mít psa volně, ale je to méně časté. Podmínkou bývá, aby měl v takovém případě pes náhubek (košík). V České republice má skoro každá obec zvláštní vyhlášku upravující pohyb psů. Některé obce vymezují místa, kde je povolen jejich volný pohyb, proto je dobré vědět, jaká pravidla platí v místě bydliště, ale také v místě např. trávení dovolené se psem. Informace bývají na městském úřadě nebo na internetových stránkách. Majitelé by si měli při pohybu se psem na veřejnosti a při procházce osvojit alespoň následující zásady – psa mít stále na dohled, nevenčit více psů najednou (max.tři), ve volné přírodě zamezit kontaktu psa s hospodářskými zvířaty, exkrementy psa vždy uklidit, dodržovat předepsaná očkování psa, pokud pes hárá vyhýbat se místům s větší koncentrací psů, respektovat informační a zákazové tabule např. zákazu na dětská hřiště, soukromé pozemky apod. Zodpovědnost za chování psa vzniká i v situacích, kdy pes může vběhnout do vozovky a způsobí kolizi nebo zdravotní újmu, zranění či smrt volným pobíháním.
I v zemi milovníků zvířat, jako je Velká Británie, mají projekt „21 top dog walks,“(21 nej pro psí procházky). Pravidla pro pohyb psů jsou velmi přísná. Lidé musí respektovat tzv. Countryside Code zákon, který jim ukládá, že musí mít psa pod kontrolou tak, aby nerušil či neohrožoval hospodářská zvířata a divokou přírodu. Na většině veřejně přístupných míst musí být psi na vodítku v období mezi 1. březnem a 31. červencem a poblíž farem dokonce celý rok. Zákon dokonce dovoluje farmářům zneškodnit psa, který ohrožuje jejich zvířata.
Inu být majitelem psa není jen potěšení.

Komentáře ke článku 1

  • Ant.Hubáček

    Obec má svojí značkou označená místa, kde se psi mohou volně pohybovat. Musí mít tito psi koš? Stává se totiž, že někteří koš mají, většinou je ale nemívají. Jak se pak řeší eventuální napadení psem, který koš nemá a způsobobí poranění psovi, který koš má a tudíž se nemůže dostatečně bránit ? Děkuji za odpověď.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *