Biliární peritonitida – popis případu

R. FINSTERLE,¹ R. MACEK² ¹Veterinární klinika Hkvet, Hradec Králové ²Bayer, s. r. o. Veterinářství 2006;56:138-146

SOUHRN
Finsterle R., Macek R. Biliární peritonitida – popis případu. Veterinářství 2006;56:138-146.
Článek popisuje případ biliární peritonitidy u samce rotvajlera vzniklé rupturou duodena při vyústění ductus choledochus. Ruptura byla suspektně způsobena následkem podávání NSAID. Diagnóza byla stanovena na základě klinických a paraklinických vyšetření, zejména vyšetření exsudátu. V diskusi se článek zmiňuje o terapii peritonitid se zaměřením na využití drenáže peritoneální dutiny.

SUMMARY
Finsterle R., Macek R. Biliary peritonitis – a case description. Veterinářství 2006;56:138-146.
This article is devoted to biliary peritonitis in male Rottweiler caused by rupture of duodenum at ductus choledochus outfall. Rupture was suspectly initiated by NSAID treatment. Diagnosis was established on the base of clinical and preclinical investigations, especially exsudate examination. Therapy of peritonitides is mentioned in discussion with the aim of use of peritoneal cavity drainage.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *