Bronchoalveolární laváž a výplach dutiny nosní

MVDr. Kateřina Nechvátalová Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Výzkumný ústav veter. lékařství, Brno

Infekce respiračního aparátu prasat
*Klinické vyšetření – sledování celkového zdravotního stavu a klinických příznaků onemocnění
(posouzení výživného stavu, temperamentu, měření tělesné teploty, stanovení dechové frekvence, sledování příznaků postižení dýchacího aparátu)
*Odběr biologického materiálu
krev
nosní výtěry, nosní výplachy
BAL
sekční materiál
*Paraklinické vyšetření
RTG
bronchoskopie

Metody odběru vzorků z DCD
1. Transtracheální aspirace (TTA)
2. Bronchoalveolární laváž (BAL)
metoda bez použití endoskopu
metoda s použitím endoskopu
postmortální výplach plic
3. Thorakocentéza
4. Plicní biopsie

BAL – metodika
Celková anestezie po 20hodinové hladovce

1. Premedikace – atropin
0,05-0,1 mg/kg i.m.
2. Sedace – azaperon
1-4 mg/kg i.m.
3. Injekční anestezie
– Thiopental
10-20 mg/kg i.v.

1. Premedikace – atropin
0,05-0,1 mg/kg i.m
2. Injekční anestezie
– TKX směs
500 mg tiletamin-zolazepam
2,5 ml 10% xylazinu
5,0 ml 5% ketaminu
2,5 ml fyziol.roztoku

1 ml/10-15 kg i.m.

BAL – metodika
Metoda bez použití endoskopu
Metoda s použitím endoskopu

Výhody metody s použitím endoskopu
*Posouzení stavu HCD i DCD, posouzení patologických změn – barva sliznic, přítomnost sekretu, ostrost hřebene (cariny) v místě bifurkace bronchů
*Cílený odběr vzorků

BAL – metodika – Výplachový roztok
Sterilní roztok PBS
pH 7,2
37 °C
pomalá aplikace
dávka 0,5 – 1,5 ml/kg ž. hm.

Zpracování výplašku
1. Makroskopické posouzení aspirovaného vzorku (barva, zákal, množství)
2. Filtrace
3. Odstředění
supernatant (sérologické vyšetření)
sediment (cytologické vyšetření)

Cytologie výplašku
Stanovení celkového počtu jaderných buněk hemocytometrem – Digicell
Zhotovení nátěru, panoptické barvení dle Pappenheima a mikroskopické vyhodnocení 200 buněk
Vyšetření vzorku průtokovým cytometrem

Nosní výplach – Zpracování výplašku
1. Makroskopické posouzení vzorku (barva, zákal, množství)
2. Stanovení množství bílkoviny
3. Sérologické vyšetření

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *