Autor
Kategorie:
Nezařazené

Brusel měl velmi dobrý dojem z veterinárních laboratoří

Opravdu velmi příjemnou zprávu vyslechl od dvou odborníků z bruselské agentury TAIEX podléhající Evropské komisi Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR.

Minulý týden dva inspektoři prověřovali úroveň našich státních veterinárních laboratoří, jmenovitě Státní veterinární ústav Praha, Jihlava a Olomouc. Jsou to ty tři veterinární ústavy, v jejichž laboratořích se mimo jiné vyšetřují i vzorky mozku skotu na BSE.
Shrnout lze výsledky asi následujícím způsobem – za prvé je výborné vedení a koordinace, ústavy jsou odpovídajícím způsobem technicky vybavené i personálně. Pracovníci jsou schopni komunikovat a jsou v kontaktu se sesterskými pracovišti v EU. Získané výsledky jsou důvěryhodné. Proti předchozí návštěvě v listopadu 2002 byl opět zaznamenaný pokrok, zejména v prezentaci získaných výsledků.
V porovnání s veterinárními laboratořemi v EU lze ty naše hodnotit nejen jako srovnatelné, ale jako výborné, a to nebylo řečeno jako kompliment. Inspektoři zdůraznili dobře fungující spolupráci mezi státními veterinárními ústavy a také to, že přestože provádějí kromě „státní zakázky“ i vyšetření na komerční bázi, nelze v žádném případě říci, že by komerční vzorky upřednostňovaly. Za velice dobrý považují, že je, je-li to potřeba, praktikován systém křížové kontroly získaných výsledků.
Z této mise je velmi dobře patrné, že to, co Státní veterinární správa řídí, či na co má přímý vliv, to funguje tak, jak má a je to i hodnoceno evropskými misemi prakticky bez připomínek, na rozdíl od dozorovaných soukromých subjektů, například chovatelů či zpracovatelů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *