BSE – polojasno

Vyšetřování na BSE probíhá i nadále rutinním způsobem a stále platí, že dosud u nás od roku 2001 byly zjištěny čtyři pozitivní kusy. Od loňského listopadu nic nového. K letošnímu poslednímu lednu dosáhl celkový počet vyšetřených kusů skotu na bovinní spongiformní encefalopatii neboli BSE úctyhodných 307 999. Za leden tedy přibylo 18 418 kusů.

Připomínám, že od letošního ledna u nás platí povinnost vyšetřovat na BSE všechny uhynulé kusy skotu. Dosavadní praxe byla taková, že se u nás vyšetřoval několikatisícový reprezentativní vzorek z uhynulých zvířat a nyní toto množství stoupne řádově asi desetkrát, to znamená, že se počítá s až 30 000 uhynulými jedinci. Pro představu za leden bylo vyšetřeno všech 2 494 uhynulých zvířat, takže zmíněný odhad je reálný. Toto množství bude hrazeno ze státních prostředků, které již dostala Státní veterinární správy přislíbené. Toto rozšíření vyšetřování na všechny uhynulé kusy skotu je v souladu s praxí zemí EU.
I nadále nelze se stoprocentní jistotou říci, jakým způsobem došlo k nakažení nemocných zvířat. V podstatě není dokonale znám ani mechanismus, jak probíhá toto onemocnění vůbec. Státní veterinární správa ČR proto vítá nedávno avizovaný velkorysý německý projekt, který by měl na základě velkorysého několikaletého pokusu tyto mechanismy osvětlit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *