BSE – vyšetřovat, vyšetřovat

Je samozřejmě možné, že dojde k modifikaci evropské legislativy, která upravuje opatření proti BSE. První jednání na toto téma se bude konat 22. a 23. září v Bruselu, kdy se ke stávajícím postupům vyjádří všechny členské země EU, staré i nové.

Poté zřejmě budou následovat diskuse i na úrovni ministrů zemědělství členských zemí, zda a jak legislativu upravit, aby se posléze mohla zahájit jednání v pracovních výborech Komise a Rady na změně nařízení.
Za letošní červenec bylo u nás vyšetřeno dalších 13 080 vzorků mozků skotu, (letos to bylo do konce července 98 504), takže od počátku roku 2001 je celkový počet vyšetření 799 414. Na toto množství bylo dosud zjištěno 20 nemocných kusů a v souvislosti s tím bylo z důvodů diagnostických a s ohledem na případné ohrožení spotřebitelů utraceno necelých 3 500 vrstevnic nemocných kusů.
V současné době se v postupu proti bovinní spongiformní encefalopatii, neboli BSE, nic nemění. To znamená vyšetřovat všechna jatečná zvířata nad 30 měsíců, z nutných porážek a uhynulá pak všechna starší 24 měsíců.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *