Čápi chřipku nepřenesou

Že by migrující ptáci mohli přenášet některá nebezpečná onemocnění? Toto riziko sice nelze úplně vyloučit, ale v souvislosti se šířením aviární influenzy – ptačí chřipky - z jihovýchodní Asie není možné za rizikové označit čápy ani další migrující druhy ptáků.

Vždyť žádní naši tažní ptáci neodlétají na zimu do jihovýchodní Asie, jejich zimovištěm je především jižní Evropa a Afrika. A ptáci, kteří k nám přilétají na zimu, pocházejí hlavně ze severu a severovýchodu Evropy, nanejvýš od Uralu, který tvoří přirozenou hranici mezi Evropou a Asií i pro ně.
Proto určitě není na místě uvažovat o omezování hnízdních možností například pro čápy. Od těchto nádherných ptáků je riziko přenosu ptačí chřipky iluzorní.
Navíc je podle zákona na ochranu přírody a krajiny zapovězeno ničit hnízdiště zejména chráněným druhům ptáků, mezi které i zmínění čápi patří. A to nemluvě o tom, že za vyloženě trestný čin lze považovat srážení a likvidování hnízd se snáškou, či s mláďaty.
O možném nebezpečí přenosu zárodků různých nemocí migrujícími ptáky lze hovořit tehdy, kdyby šlo o přelety na kratší vzdálenosti, například na území jednoho kontinentu, řádově na vzdálenost několika desítek až set kilometrů.
Neopodstatněné obavy z nemocí nemohou být omluvou k ničení hnízd!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *