Ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky

V soutěži Ministerstva zemědělství byli oceněni níže uvedeni pracovníci VÚVeL.

Druhé místo v soutěži o cenu ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky získal Mgr. Petr Králík, Ph.D. z oddělení Bezpečnosti potravin a krmiv, za vědeckou publikaci Mycobacterium avium subsp paratuberculosis viability determination using F57 quantitative PCR in combination with propidium monoazide treatment, která se zabývá optimalizací systému pro určení životaschopnosti původce paratuberkulózy bez použití klasických kultivačních mikrobiologických metod. Tato metoda je velmi slibná jako alternativa ke kultivaci, která je v případě původce paratuberkulózy velice náročná a zdlouhavá.

Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažený výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji obdrželi pracovníci
Mgr. Petra Vašíčková, Ph.D. z oddělení Bezpečnosti potravin a krmiv, za vědeckou publikaci Detection and Phylogenetic Characterization of Human Hepatitis E Virus Strains, Czech Republic, která se zabývá výskytem původce zánětu jater, známého také jako žloutenka typu E. V ČR byl zjištěn výskyt původce žloutenky typu E až u 18 % prasat domácích a 17 % prasat divokých. Genetické studie poukázaly na přenos tohoto původce na člověka konzumací či pouhým ochutnáváním syrového nebo nedostatečně tepelně upraveného masa, jater a jiných vnitřností prasat.
PharmDr. Josef Mašek z oddělení Toxikologie, farmakologie a imunoterapie, za vědeckou práci Metallochelating liposomes with associated lipophilised norAbuMDP as biocompatible platform for construction of vaccines with recombinant His-tagged antigens: Preparation, structural study and immune response towards rHsp90, která je zaměřena na vývoj rekombinantních vakcín na bázi nanoliposomů. Nanoliposomy s navázanými his-tagovanými rekombinatními antigeny, jejichž povrch je modifikován patentovaným lipofilním imunomodulátorem, představují novou biokompatibilní platformu pro konstrukci veterinárních a humánních rekombinantních vakcín.

Oceněným gratulujeme!

Bližší informace přímo na stránkách Ministerstva zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *