ČESKÁ ASOCIACE VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ MALÝCH ZVÍŘAT

Pořádala v rámci zvyšování kvalifikace středního veterinárního stavu 5. odborný seminář na téma ÚLOHA VETERINÁRNÍHO TECHNIKA V MANAGEMENTU MALÉ PRAXE

Sobota 17. dubna 2004
Kongresový komplex Aldis, Hradec Králové,
Eliščin sál

Veterinární technik
Platný pomocník v praxi malých zvířat V.
Úloha veterinárního technika v managementu malé praxe
17.dubna 2004, Hradec Králové, Aldis

Program semináře:
9.00-10.00: Prezentace účastníků
10.00-10.15: Zahájení semináře MVDr. Jiří Beránek, víceprezident ČAVLMZ
10.15- 11.15: Provoz veterinárního pracoviště – týmová spolupráce (Dr. Ray Butcher, FECAVA past-prezident, UK)
11.20-12.2O: Komunikace s klientem: úloha veterinárního technika (Dr. Ray Butcher, FECAVA past-prezident, UK)

12.30-14.0 Přestávka na oběd

14.00-14.50 Postavení a význam veterinárního technika v malé praxi (MVDr. Jiří Jahoda, veterinární klinika Medipet, Zlín)

14.50-15.20 Přestávka na kávu

15.20-16.10: Komunikace? Dělejte to jak Freddie! (MVDr. Jiří Jahoda, Veterinární klinika Medipet, Zlín)
Možnost dalšího vzdělávání technického personálu formou univerzitního studia
16.10-16.50: Možnost dalšího vzdělávání technického veterinárního personálu formou univerzitního studia
(Prof. MVDr. Miroslav Svoboda, CSc., děkan FVL VFU Brno)
16.50: Panelová diskuse a závěr semináře (MVDr. Jiří Beránek, odborný garant semináře)

Už čtvrtý rok v řadě pořádá Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat odborný seminář pro veterinární techniky na největším jarním setkání veterinární veřejnosti. Skloubí se tak možnost seznámit se s novinkami ve veterinární medicíně na současně probíhající mezinárodní výstavě veterinární farmacie a techniky s účastí na vzdělávací akci.
Letos však akce bude mít příchuť něčeho mimořádného a trochu i průkopnického. A to hned ze dvou důvodů. Prvním je překlad a vydání třídílného FECAVA NURSING MODUL, manuálu pro veterinární techniky, který by měl sloužit jako rádce v oblasti chirurgie, anesteziologie a infekčních onemocnění. Byl sestaven FECAVou, tedy Evropskou asociací veterinárních lékařů malých zvířat a českou verzi obdrží všichni účastníci semináře v ceně registračního poplatku. Této mimořádné události bude přítomen past-prezident FECAVA, Angličan, dr. Ray Butcher. Druhou novinkou bude tedy první cizojazyčná prezentace na akcích pro veterinární techniky. Samozřejmostí bude simultánní tlumočení.
Nosným tématem semináře bude management a úloha veterinárního technika v praxi malých zvířat. Dozvíme se o detaily o chodu kliniky v Anglii a začlenění veterinárního technika do kolektivu na místě recepční, sestřičky či samostatného pracovníka na úseku prevence. Zvláštní pozornost bude věnována komunikaci s klientem. Stejným problém bude také diskutován na české podmínky. Na závěr Vám nabídneme možnosti dalšího vzdělávání na půdě univerzity.
Jsem přesvědčen, že získané informace přispějí k zlepšení komunikace s klientelou a k zvýšení Vaší odborné erudice v každodenní práci.
Na setkání se těší

MVDr. Jiří Beránek, odborný garant akce
Dr. Ray Butcher, FECAVA past-prezident

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *