Česká buiatrická společnost

V roce 1998 byla z iniciativy Kliniky chorob přežvýkavců Fakulty veterinárního lékařství Veterinární a farmakologické univerzity Brno založena Česká buiatrická společnost jako zájmové sdružení veterinárních lékařů, studentů veterinární medicíny a dalších odborníků pracujících na úseku chorob skotu. Praktičtí veterinární lékaři a další odborníci s buiatrickým zaměřením zúčastnění na ustavujícím sněmu 8. dubna 1998 v Brně zvolili tajnou volbou pětičlenné prezidium společnosti a schválili stanovy. V zápětí na to byly navázány kontakty se Světovou buiatrickou společností a Česká buiatrická společnost se připojila k iniciativě pořádání Středoevropských buiatrických kongresů a sama také III. Středoevropský buiatrický kongres v roce 2001 v Mílovy na Českomoravské vysočině uspořádala. V současné době má společnost 184 členů. Pro členy a další zájemce pořádá společnost odborné semináře s buiatrickou náplní a organizuje další aktivity, zejména návštěvu zahraničních kongresů, sympozhií a seminářů. Z dosud uskutečněných zahraničních uskutečněných akcí byla účast českých veterinárních lékařů na: I. Středoevropském buiatrickém kongresu v Balatonfüred (Maďarsko) 1999 II. Středoevropském buiatrickém kongresu v Tatranské Lomnici (Slovensko) 2000 IV. Středoevropském buiatrickém kongresu v Lovani na Opatijské riviéře (Chorvatsko) 2003 XXII. Světovém buiatrické kongresu v Hannoveru (Německo) 2002 Prezidium České buiatrické společnosti: Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. - prezídent Prof. MVDr. Rudolf Dvořák, DrSc. - viceprezident Prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc. - člen prezídia MVDr. Karel Daniel - člen prezídia Členové revizní komise: MVDr. Lubomír Borkovec - předseda MVDr. Alena Pechová - člen Adresa sekretariátu: Česká buiatrická společnost Klinika chorob přežvýkavců Palackého 1 – 3 612 42 Brno Tel.: 00420 541 5662 402 E-mail: hrubai@vfu.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *