České laboratoře budou analyzovat vejce z dvaceti zemí

Česká republika nabídla pro analýzy kvalitní laboratoře, kde bude prověřena kontaminace vajec toxickými látkami, dioxiny a polychlorovanými bifenyly.

Analýzu vajec z Mexika, Mosambiku, Bulharska, Ruska, Senegalu a Francie nechala zpracovat mezinárodní ekologická organizace IPEN (International POPs Elimination Network). Projekt koordinuje sdružení Arnika. Výsledky představí v květnu nevládní sdružení na konferenci Stockholmské úmluvy o snižování perzistentních organických látek. Látky, o kterých se jedná, jsou vysoce rizikové i v minimálním množství, zvyšují pravděpodobnost vzniku rakoviny a ovlivňují imunitní systém.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *