Česko souhlasí se zmírněním opatření proti BSE

Členské státy a Evropský parlament zahájily debatu s Evropskou komisí o postupném zmírnění některých opatření zavedených proti šíření tzv. nemoci šílených krav (BSE). Jedná se například o zrušení povinnosti vybíjet celé stádo, ve kterém se zjistí jeden případ nemoci.

Komise dále navrhuje, aby se nemusely nutně odstraňovat všechny rizikové tkáně ze všech poražených kusů dobytka. Uvažuje také o možnosti povolit za přesných podmínek zkrmování masokostních mouček a pozměnit monitorovací programy pro hovězí dobytek, ovce a kozy. Český ministr zemědělství Petr Zgarba řekl, že s postupem EK souhlasí, je však pro maximální opatrnost, a proto trvá na tom, aby všechny kroky byly vědecky podloženy. Komisař Markos Kyprianu zdůrazil, že ochrana lidského zdraví zůstane nejvyšší prioritou a jakýkoli posun se bude vždy opírat o vědecké zdůvodnění.
Komise zdůvodňuje své úvahy úspěchem tvrdých opatření z minulých let, která vedla k podstatnému snížení výskytu nových případů BSE.
Podle nynějších pravidel se nesmí do potravinového řetězce dostat lebka, mozek, oči, páteř a mícha poražených zvířat, odstraňuje se i část vnitřností včetně střev. Jako krmivo pro zvířata lze používat pouze kusy vhodné i pro lidskou potravu. Zkrmování masokostní moučky je zakázáno s výjimkou rybích mouček, které ovšem nelze dávat přežvýkavcům. Pokud se v poraženém kusu odhalí BSE, musí být zvíře zničeno stejně jako celé stádo, ve kterém se narodilo a ve kterém bylo chováno. Testy na BSE se dělají od roku 2001 povinně na všech poražených zvířatech starších 30 měsíců.
Česká republika odhalila dosud 20 případů BSE. Z preventivních důvodů bylo utraceno asi 3500 vrstevnic a potomků nakažených kusů. Ve srovnatelně velké Belgii bylo případů BSE 130, ale například v Rakousku jenom dva.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *