Čeští zemědělci mají rok po vstoupení do EU vyšší dotace, ale nižší tržby

Zemědělské dotace se řídí pravidly EU, které stanoví výplatu přímých podpor až na konci roku.

I když dotace z EU budou letos tvořit až čtvrtinu jejich výnosů místo dřívějších deseti procent, tržby v zemědělství podle odhadů klesnou asi o 11 miliard, tj. na 110 miliard korun. Negativně se projevuje dovoz masa na český trh, farmáři musí snižovat stavy prasat i skotu, a tím klesá i poptávka po obilí. MZe vyjednává s bankami, aby umožnily farmářům krátkodobé překlenovací úvěry; také chce odložit některé splátky Pozemkovému fondu za privatizovaný majetek či pronajatou půdu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *