Charakterizace Mannheimia haemolytica izolované z výkrmny zdravého nebo léčeného skotu na bovinní respirační onemocnění

Mannheimia haemolytica je hlavním bakteriálním patogenem souvisejícím s bovinním respiračním onemocněním (BRD). M. haemolytica je také často izolována jako oportunní patogen z respiračního traktu zdravého skotu.

Tato studie se zabývala charakteristikou M. haemolytica, která byla získána z hlubokých nazálních stěrů zdravého skotu (n = 49) a ze skotu pozitivního na BRD (n = 41). Izoláty byly analyzovány pomocí pulzní gelové elektroforézy (PFGE), sérotypizací a testací na antimikrobiální citlivost. Metoda PCR (polymerase chain reaction) byla použita k ověření virulentních izolátů leukotoxinu C (lktC), adhesinu (ahs), vnější membrány lipoproteinu (gs60), O-sialoglykoproteázy (gcp), proteinu B (tbpB) a UDP-N-acetyl-D-glucosamine-2-epimerázy (nmaA)] a ke zjištění antimikrobiální rezistence [tet(H), bla ROB-1, erm(X), erm(42), msr(E)-mph(E) a aphA-1] genů. Izoláty se geneticky lišily, ale ve třech případech byla zjištěna M. haemolytica se stejným pulzotypem, rezistentním fenotypem a genotypem u skotu s BRD. Tato bakterie se vyskytla jednou u skotu ustájeného ve dvou různých výkrmnách, jednou u skotu v jedné výkrmně, ale v různých boxech, a jednou ve výkrmně ve stejném boxu. U izolátů ze zdravého skotu byl prokázán primárně sérotyp 2 (75,5 %) zatímco u skotu pozitivního na BRD sérotyp 1 (70,7 %) nebo 6 (19,5 %). Rezistence k nejméně jednomu antibiotiku se vyskytovala častěji (P < 0,001) u M. haemolytica u skotu pozitivního na BRD (37 %) ve srovnání se zdravými zvířaty (2 %). Obecně, rezistence na tetracyklin (18 %) byla nejrozšířenější. Všechny tetracyklin-rezistentní M. haemolytica byly kódované tet(H). Detekovaná rezistence vůči ampicillinu (6 %) a neomycinu (15 %) korespondovala s přítomností bla ROB-1 a aphA-1 geny. Resistence vůči tilmicosinu (6 %) byla rovněž detekována, ale rezistence odpovědných genů identifikována nebyla. Virulence genů lktC, ahs, gs60, a gcp byla přítomna u všech vyšetřovaných izolátů, zatímco tbpB a nmaA byly detekovány u sérotypu 1 a sérotypu 6, izolátů indikujících potenciální cíle pro sérotypově specifickou identifikaci nebo vývoj vakcíny. Tyto výsledky poskytly první evidenci přenosu a šíření antimikrobiálně rezistentní M. haemolytica, která přispěla k bovinním respiračním onemocněním u skotu ve výkrmu v západní Kanadě.*

Klima, C. L., Alexander, T. W., Hendrick, S., McAllister, T. A. Characterization of Mannheimia haemolytica isolated from feedlot cattle that were healthy or treated for bovine respiratory disease. Can J Vet Res 2014;78(1):38-45.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *