Chov odolných krav – projekt EU

Nový projekt financovaný EU se zaměří na zvýšení odolnosti skotu ke změnám prostředí a klimatu.

V době extrémních povětrnostních jevů vyvolaných globálním oteplováním a chovem skotu na zvýšení efektivity produkce je důležitá odolnost plemen.

Přesná fenotypizace skotu je kritickým prvkem zdraví krav, welfare a chování zvířat při intenzivním i extenzivním zemědělství. Hlavním cílem projektu je tvorba genomu založená na přizpůsobení chovu skotu a živočišné produkce v konkrétním regionu.

Celková výše grantu EU na projekt GenTORE

Cena grantu EU na projekt GenTORE je 7 milionů eur, projekt je financován v rámci výzkumného programu Horizont 2020. Projekt bude probíhat po dobu pěti let s vedením francouzské výzkumné organizace INRA. Do projektu budou zapojeny univerzity (např. Wageningen University a Aarhus University) a společnosti (Viking Genetics, Noldus aj.).

Fenotypizace pro efektivní chovy

GenTORE – genomické nástroje pro optimalizaci odolnosti a efektivity (GENomic management Tools to Optimize Resilience and Efficient) si klade za cíl rozvíjet inovativní genomické nástroje pro optimalizaci odolnosti a výkonnosti skotu v měnícím se světě. Kombinovaný výzkum a terénní program GenTORE bude významným příspěvkem k řešení problémů, kterým čelí v současné době zemědělství.

GenTORE byl oficiálně založen 1. července  2017 podpisem dohody o grantu. Zahajovací schůze se uskutečnila 22.–23. července 2017 v Paříži za účasti 50 členů z 21 partnerských organizací z 11 různých evropských zemí. Řada externích zúčastněných stran z Francie, Dánska, Německa a Nizozemska se účastnila zasedání GenTORE Kick-off. Setkání zahájil ředitel INRA  pro mezinárodní záležitosti Jean-François Soussana. Mluvčí INRA Nathalie Le Floc’hová prezentovala účinnost krmiv, zdraví zvířat a odolnost. Přehled o projektu GenTORE podal koordinátor projektu Nicolas Friggens (INRA). Koordinátorem projektu je Cagla Yuksel Kaya Kuyululu (EFFAB), šéf terénního monitoringu.*

Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *