Chov skotu v ČR

Specifická plemena ve vhodných podmínkách

Po roce 1990 se orgány státního veterinárního dozoru setkaly s problémy podnikatelů, kteří začali zkoušet jiné způsoby chovu skotu, než jak bylo dosud převážně obvyklé, opustili kravíny jako těžiště chovu. Začali s chovem, především skotu, volně, a to hlavně masných plemen. Po počátečních problémech, kdy bylo nutné uvažovat o vhodnosti plemen pro takovýto způsob chovu, došlo k rapidnímu zlepšení. V současné době jsou chována ve vhodných podmínkách jen plemena specifická, jako například Skotský náhorní skot a plemena masná, jako Aberdeen angus, popřípadě Charolais a Limousine, kterým konkuruje i náš Červenostrakatý skot. Tato plemena, popřípadě jejich kříženci odolávají nepřízni počasí, zvládají sněhovou pokrývku a za vhodných podmínek nemají problém ani s vyváděním mláďat, telením na sněhu. Tento chov je vhodný zejména v horských a podhorských oblastech, v oblastech tzv. znevýhodněných.
Ve volných chovech již nejsou problémy s welfare, tj. pohodou zvířat, jaké byly sporadicky zjišťovány v polovině devadesátých let. Takovýto způsob hospodaření je možný, ekonomicky úspěšný a prospívá krajině. Potvrdilo se, že úvaha takto podnikat, podobně jako v hornatých regionech Rakouska či Itálie, byla oprávněná.
Za Státní veterinární správu ČR lze uvést, že v uplynulém roce 2009 nebyly zjištěny v chovech skotu prakticky žádné případy porušení ustanovení veterinárního zákona, popřípadě zákona na ochranu zvířat proti týrání.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *