ČMSCH obdržela Certifikát kvality ICAR pro oblasti identifikace, kontroly užitkovosti a odhadu plemenných hodnot dojeného skotu

ČMSCH a.s. zastupuje ČR v mezinárodní organizaci ICAR

Certifikace kontroly užitkovosti, identifikace a odhadu plemenných hodnot Mezinárodním výborem pro kontrolu užitkovosti (8.6.2009).
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. zastupuje Českou republiku v mezinárodní organizaci ICAR (Mezinárodní výbor pro kontrolu užitkovosti). ICAR vytváří celosvětově respektované mezinárodní standardy a pravidla (ICAR Guidelines), která jsou součástí legislativy EU a legislativ v chovatelsky vyspělých zemích. Hlavní náplní činnosti ICAR je podpora vývoje a propagace kontroly užitkovosti, odhadu plemenných hodnot, identifikace zvířat a s tím souvisejících činností.

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. obdržela v květnu tohoto roku na Valném shromáždění ICAR v chorvatské Poreči Certifikát kvality ICAR pro oblasti identifikace, kontroly užitkovosti a odhadu plemenných hodnot dojeného skotu.
Českomoravská společnost chovatelů, a.s. jako členská organizace ICAR získala Pečeť kvality ICAR již v roce 1994. V současné době byl vytvořen pro hodnocení úrovně služeb a produktů nabízených členskými organizacemi nový systém certifikace a hodnocení jejich aktivit nezávislými auditory, kteří jsou odborníky v oblastech kontroly užitkovosti, identifikace a odhadu plemenných hodnot. Toto nezávislé hodnocení dává záruku kvality poskytovaných služeb a funkčnosti celého systému při dodržení mezinárodních standardů a je celosvětově respektováno.
Získaný certifikát ICAR je platný do roku 2012, na jehož konci bude muset Českomoravská společnost chovatelů, a.s. zažádat o nový audit ICAR. Udržení certifikátu kvality bude vyžadovat sledování vývojových trendů a zavádění nejnovějších poznatků v systému kontroly užitkovosti, identifikaci a odhadu plemenných hodnot. Kolektiv pracovníků Odboru plemenářské práce děkuje všem, kteří svým konstruktivním přístupem přispěli ke zvládnutí dané problematiky.
V příloze je uveden přehled členských organizací ICAR, které již získaly Certifikát kvality ICAR. Z přehledu je patrné, že je ČMSCH, a.s. teprve třetí organizací na světě, která získala Certifikát kvality za všechny nejdůležitější oblasti pro dojený skot. Ve druhé příloze je pak uvedena kopie certifikátu, nové logo, které má právo využívat ČMSCH, a.s. od května roku 2009 a fotografie ze slavnostního předávání Certifikátů kvality na Valném shromáždění ICAR v Poreči.

Ke stažení

Certifikát kvality ICAR dokumenty
http://www.cmsch.cz/docs/certifikat_icar_priloha_dokumenty.pdf (591.21 KB)
Přehled organizací, které získaly Certifikát kvality ICAR
http://www.cmsch.cz/docs/certifikat_icar.pdf (26.75 KB)

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.
Hradištko 123, 252 09 Hradištko
tel: +420 257 896 444, fax: +420 257 740 491
e-mail: einfo@cmsch.cz
www.cmsch.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *