ČR patří z hlediska nálezů reziduí cizorodých látek mezi bezproblémové státy

Jistým problémem zůstává v určitých oblastech nadlimitní obsah kadmia v ledvinách skotu

V roce 2007 bylo na základě Plánu monitoringu cizorodých látek uskutečněno celkem 67 300 vyšetření u 9 420 vzorků surovin a potravin živočišného původu, a letos počítáme prakticky se stejnou úrovní vyšetřování. Nevyhovující výsledky vyšetřených vzorků se letos během monitoringu nezvýšily ani o jedno procento. V loňském roce to bylo z celkového počtu vyšetření celkem 114 nevyhovujících vzorků, což bylo 0,19 %. Vysoká koncentrace kadmia byla zjištěna v ledvinách převážně starých dojnic, především kvůli starým environmentálním zátěžím. Nejzávažnějším případem v roce 2007 byl průkaz reziduí chloramfenikolu u kuřat, brojlerů; všech 11 000 bylo tehdy zlikvidováno.

V letošním roce 2008 nebyl dosud zjištěn žádný podobný závažný případ, ani nebyl zjištěn výskyt nepovolených hormonů či růstových stimulátorů, stejně jako tomu nebylo ani v uplynulých letech. Jistým problémem zůstává v určitých oblastech, zejména v těch se starými zátěžemi, tj. v oblastech průmyslové aglomerace nebo např. v prostorech bývalých letišť, nadlimitní obsah kadmia v ledvinách skotu. V takovýchto prokázaných případech místně příslušná krajská veterinární správa nařizuje došetření, vyšetření a likvidaci ledvin skotu.
Kromě odběru vzorků surovin živočišného původu pro výrobu potravin i potravin orgány státního veterinárního dozoru prověřují i krmiva, napájecí vodu a odebírají podle plánu na vyšetření i krev a moč živých hospodářských zvířat.

V letošním roce jsme dosud nezaznamenali při sledování cizorodých látek, žádný případ, který by mohl ohrozit zdraví lidí.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *