Autor
Kategorie:
Nezařazené

Čtyři kusy stačí, zatím

Za období od počátku roku 2001, kdy se u nás vyšetřuje skot poražený na normálních jatkách starší 30 měsíců (plus nutně poražený starší 24 měsíců) a letos nově veškerý uhynulý skot starší 24 měsíců, bylo již vyšetřeno 341 957 vzorků mozků a pozitivní byly zatím čtyři. Zatím stále nic nenasvědčuje tomu, že by se mělo udát něco převratného v tom smyslu, že by se objevilo více nemocných zvířat.

I když je třeba si uvědomit, že stále nelze brát nemoc BSE (bovinní spongiformní encefalopatii) na lehkou váhu, neboť pořád jsou v Evropě zaznamenávány, byť sporadicky, další případy. Na Slovensku nedávno přibyl dvanáctý kus a Polsko, které začalo vyšetřovat o dva roky později, má také své asi čtyři kusy.
Ve světle naší reality je iluzorní připomínka inspektorů z EU, kteří u nás na konci února prověřovali právě naše opatření proti BSE, že je u nás vyšetřováno málo tzv. podezřelých kusů. Ano, podezřelých, to znamená zvířat, která vykazují příznaky nervového onemocnění, které odolává léčbě, bylo u nás vyšetřeno za více než dva roky 148, a v letošním roce pouze jeden kus.
Právě totiž s ohledem na minimální četnost výskytu, na povinnost vyšetřovat všechna zvířata starší než 30 měsíců, popřípadě 24 měsíců, a také uvážíme-li, že se u nás staré krávy porážejí nejčastěji kolem čtyř pěti let, je jasné, že věku, kdy se projeví klinické příznaky onemocnění se opravdu moc krav nedožije.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *