Cvičení – jak na nákazy zvířat

Přestože má Státní veterinární správa zpracované pohotovostní plány na zdolávání nebezpečných nákaz zvířat, v případě velkých „mimořádných událostí“ se do zdolávání zapojují ostatní složky IZS – integrovaného záchranného systému. Proto se také pravidelně pořádají tzv. součinnostní cvičení.

V uplynulém týdnu se ve dnech 10. – 13. 6. 2013 konalo ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá v hospodářství Vojenských lesů a statku Heroltovice součinnostní cvičení, které bylo zaměřeno na činnosti úředních veterinárních lékařů v případě podezření a potvrzení ohniska (ohnisek) některých nebezpečných nákaz zvířat.

Nacvičovala se situace, kdyby se v hospodářství vyskytlo podezření na slintavku a kulhavku, podezření na aviární influenzu (ptačí chřipku) a Newcastleskou chorobu drůbeže. Nacvičoval se též postup při nálezu uhynulých zvířat na pastvině, u nichž bylo vysloveno podezření na antrax.

Prověřovaly se odborné znalosti úředních veterinárních lékařů jednotlivých pozvaných krajských veterinárních správ a jejich připravenost ke vstupu do hospodářství, v nichž bylo vysloveno podezření na některou z výše uvedených nákaz. Veterináři nacvičovali odběr vzorků a jejich zajištění pro transport do příslušné národní referenční laboratoře. Ověřovala se též vybavenost pohotovostních kufrů.

Na cvičení byla prezentována technika pohotovostních středisek pro mimořádné situace, kterou má Státní veterinární správa k dispozici. Zúčastnili se i zástupci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenské republiky s obdobným technickým vybavením.

Příslušníci Vojenské veterinární služby představili své vybavením k polní laboratorní diagnostice a pro dekontaminaci zvířat a další prostředky, které jsou k dispozici pro případy řešení vážných nákazových situací na území ČR.

Kromě technických aktivit uspořádala Státní veterinární správa odborný seminář k problematice nákaz koní.

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele SVS, je smyslem konání takovýchto cvičení nejen nacvičovat součinnost, ale i zdokonalovat pohotovostní plány. Úroveň letošního cvičení ocenila i Vojenská veterinární služba ČR i Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *