Cytologický seminář

9. 11. 2008

V neděli 9. listopadu 2008 se v Hradci Králové uskutečnil odborný seminář pro veterinární lékaře na téma Úvod do cytologie (Cytologie pro začínající/začátečníky) pořádaný MVDr. Ladislavem Novotným, Ph.D., MRCVS.
Účastníci se sešli v hojném počtu v histologické praktikárně Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a pro každého z nich byl pro účely praktického kurzu zajištěn kvalitní mikroskop.
Program teoretické části semináře byl zaměřen na osvojení správné techniky odběru, přípravy preparátu a jeho obarvení, doplněný názornou videodokumentací. Při zasílání vzorků na cytologické vyšetření byla zdůrazněna důležitost podrobného vyplnění žádanky včetně nacionále pacienta, klinického popisu léze a délky trvání. Jako velice přínosná byla hodnocena prezentace nejběžnějších cytologických nálezů, se kterými se veterinární lékař může ve své praxi setkat. Posluchači měli příležitost se naučit rozpoznat různé typy kulatobuněčných tumorů (mastocytom, histiocytom, plazmocytom, kožní lymfom), kožní a podkožní léze, včetně aktivního zánětu, lipomu a cyst. Důraz byl kladen na úskalí diagnostiky a chyby při přípravě preparátů. Dalším tématem byly lymfadenopatie, zejména správné rozlišení reaktivní hyperplazie, lymfomu a metastatického rozsevu do mízních uzlin.
V odpoledních hodinách proběhl praktický kurz, všichni účastníci byli aktivně zapojeni do diagnostiky cytologických vzorků a byly prezentovány kazuistiky nejběžnějších lézí.
Program cytologického semináře vzbudil mezi veterinárními lékaři velký zájem a kapacita semináře byla několinásobně překročena, proto budou probíhat další základní kurzy diagnostické cytologie.
Pro pokročilé veterinární cytology je v brzké budoucnosti plánován seminář se zaměřením na vyšetření vnitřních orgánů, mozkomíšního moku, synovie a kostní dřeně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *