Další novinky z Bruselu, o žádosti SVS ČR

Dnešního dne 3. 12. Josef Holejšovský, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, po předchozím ústním projednání s paní Jaanou Husu Kalio, úřadující generální ředitelkou DG SANCO ( Generální ředitelství Zdraví a ochrany spotřebitele Evropské komise), a s vedoucím jednotky D 2 panem Ericem Poudeletem předal posledně jmenovanému v Bruselu na zasedání Stálého veterinárního výboru pro po travní řetězec a zdraví zvířat písemnou žádost SVS ČR o projednání možnosti pro potravinářské závody, které jsou již nyní na seznamu závodů pro export do EU, využít stávající obaly s označením zdravotní nezávadnosti oválným razítkem s CZ a číslem schváleného závodu bez zkratky EHS po 1. 5. 2004 pro balení výrobků pro vnitřní trh, tedy pro prodej na území ČR.

Po 1. květnu 2004 budou totiž muset mít všechny nové členské státy včetně ČR v oválném razítku zdravotní nezávadnosti pod číslem závodu uvedenou zkratku Evropských hospodářských společenství, v našem případě EHS, tak jako to mají všechny stávající členské státy. Do 1. 5 2004 tuto zkratku používat nesmí. O tuto možnost, a to s platností od 1. 1. 2004 ČR žádala. Žádost však byla zamítnuta.
Pokud se možnost využívat stávající obaly se značením s EHS po 1. 5. 2004 pro místní trh vyjednat nepodaří, bude to pro zpracovatelskou sféru znamenat desetimilionové a možná i vyšší ztráty, neboť by obaly s oválným razítkem bez EHS, které jim po 1. 5. 2004 zbudou, musely vyhodit.
Eric Poudelet slíbil, že se pokusí žádost zařadit ještě na příští a v tomto roce asi již poslední jednání Stálého veterinárního výboru 17. a 18. prosince. Josef Holejšovský je připraven na tomto zasedání žádost českých potravinářských svazů vysvětlit a obhajovat.
Šéf české veterinární správy rovněž generální ředitelce vysvětlil, že obdobný problém určitě budou mít i ostatní nové členské státy a budou-li to chtít řešit v rámci legislativy a přístupové smlouvy, budou muset o stejnou možnost požádat také.
Paní generální ředitelka Jaana Husu Kalio při jednání uvedla, že se zatím o stejném problému zmínilo jen Estonsko. Josef Holejšovský zároveň požádal o podporu žádosti SVS ČR pana ředitele Direktoriátu E DG SANCO, pana Alechandro Checci Langa, který je zodpovědný mimo jiné i za transpozici veterinární legislativy EU do národní veterinární legislativy kandidátských zemí.
Ústřední ředitel SVS ČR očekává, že za kladné vyřízení žádosti Státní veterinární správy budou u Generálního ředitelství SANCO lobbovat ve vlastním zájmu i sami potravináři prostřednictvím svých svazů nebo prostřednictvím Potravinářské komory.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *