Detekce mikroorganismů pomocí laseru

Kolonie bakterií rozptylují laserové světlo do specifických obrazců, které se následně analyzují.

Američtí vědci z Purdue University v Indianě vyvinuli rychlou a finančně nenákladnou metodu detekce bakterií. Laserový rozptyloměr (scatterometer), zkonstruovaný na Purdue univerzitě umožňuje detekci a identifikaci bakteriálních kolonií během několika málo hodin, což je oproti současným metodám značné zdokonalení, protože tyto metody vyžadují kultivaci vzorků s následnými biochemickými testy. Bylo zjištěno, že komplexní struktury bakteriálních kolonií rozptylují světlo do specifických obrazců, které se následně mohou matematicky analyzovat. Tímto způsobem se již podařilo identifikovat šest druhů bakterií rodu Listeria, které se běžně vyskytují v potravinách. Metoda je velmi přesná a pro výrobce potravin neznamená velké výdaje protože potřebný hardware, tvořený malou laserovou diodou, obrazovkou, Petriho miskami, počítačem a digitální kamerou, stojí méně než 1 000 dolarů. V další fázi se uvažuje s vytvořením databáze mikrobů, aby systém mohl provádět identifikace bez dalšího lidského zásahu. Více informací najdete na adrese http://www.fdin.co.uk/news/index.php

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *