Diagnostika lymské boreliózy metodou PCR

Lymská borelióza způsobuje značné zdravotní problémy v řadě států Evropy, Severní Ameriky a Asie. Od roku 1985 je její výskyt registrován i na území České republiky. Kromě člověka postihuje toto infekční onemocnění také psy, kočky a některá hospodářská i divoce žijící zvířata. Lymskou boreliózu způsobuje skupina bakterií Borrelia species nazývaná Borrelia burgdorferi sensu lato. Tato skupina zahrnuje druhy Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia japonica, Borrelia afzelii a Borrelia garinii. Pro Českou republiku je charakteristický výskyt Borrelia garinii a Borrelia afzelii.
K nakažení člověka a zvířat dochází přes krev sající členovce. Hlavním vektorem jsou klíšťata čeledi Ixodidae, v Evropě je to především Ixodes ricinus, který je nejčastěji se vyskytujícím klíštětem v České republice. K úspěšnému přenosu infekce je nutné, aby klíště bylo na kůži přisáté minimálně 24 až 48 hodin. Během té doby dochází k namnožení borelií a jejich přestupu do slinných žláz klíštěte, odkud se slinami, které parazit během sání uvolňuje, transportují do organismu člověka nebo zvířete. Po proniknutí do hostitele se bakterie šíří lokálně v kůži nebo přechází do krve a lymfy. Během několika týdnů dochází k rozsevu infekce do tkání a kloubů.
U psů se lymská borelióza projevuje nejčastěji zánětem kloubů akutního charakteru. U postižených zvířat se objeví náhlé kulhání, bolestivost a otok jednoho nebo několika kloubů. Mezi další příznaky patří zvýšená teplota až horečka, apatie a nechutenství. K vzácným klinickým projevům onemocnění se řadí postižení srdce a ledvin a narušení nervového systému projevující se agresivitou, křečemi a změnami chování. Kožní změny v podobě migrujícího erytému se u psů vyskytují pouze velmi zřídka. Klinické příznaky se u psů objeví obvykle za dva až pět měsíců po napadení klíšťaty. U některých zvířat probíhá onemocnění subklinicky, patrně v závislosti na nižší infekční dávce.
I když je původce Lymské boreliózy citlivý k poměrně širokému spektru antibiotik, je nezbytné užívat léčiva po dobu tří až čtyř týdnů, což může být, zvláště u velkých plemen psů, poměrně nákladné. Vhodnější je proto předcházet onemocnění účinnou imunoprofylaxí. Antibiotiky volby jsou tetracykliny (doxycyklin), peniciliny (amoxicilin a ceftriaxon) a makrolidy (azithromycin).
Pro potvrzení tohoto závažného onemocnění je nezbytné laboratorní vyšetření. Kromě stanovení protilátek z krve, které je velmi náročné na správnou interpretaci, můžeme lymskou boreliózu diagnostikovat pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR). Jedná se o moderní metodu, která je stále více nasazována v klinické praxi. Pozitivní výsledek PCR lze interpretovat jako přímý průkaz přítomnosti patogenu v klinickém materiálu. Výsledky této reakce nejsou na rozdíl od sérologického vyšetření zkresleny předchozí vakcinací proti lymské borelióze. Jedná se o velmi citlivou metodu umožňující průkaz borelií z různého klinického materiálu. Ve fázi hematogenního rozsevu a při pozdějších rekurencích boreliózy endogenního původu mohou být bakterie prokazovány ze vzorků periferní krve. Pro vyšetření metodou PCR se odebírá 1 – 2 ml nesrážlivé krve do EDTA. Ke skladování a transportu je vhodná chladničková teplota +4 °C. Sérum nebo krevní plazma nejsou pro tento typ diagnostiky vhodné, protože přítomnost borelií v těchto materiálech nelze očekávat. Další možností je detekce bakterií v moči, která je přínosná především ve stadiích hematogenního rozsevu infekce. V pozdějších fázích onemocnění je metoda PCR velmi vhodná pro spolehlivou diagnostiku borelií v mozkomíšním moku nebo synoviální tekutině. Pokud potřebujeme vyšetřit synoviální tekutinu, moč a mozkomíšní mok, postačí odběr 0,5 – 2 ml materiálu do sterilní zkumavky bez transportního média.
Skladování a transport by měly opět probíhat při teplotě +4 °C, pro dlouhodobé uchovávání je vhodné zamražení při -20 až -80 °C. Klinické vzorky pro průkaz lymské boreliózy metodou PCR je nutné odebírat v takových fázích onemocnění, kdy lze očekávat přítomnost patogenního mikroorganismu v odebraných materiálech. Je také možné vyšetřit na přítomnost borelií odstraněné klíště.
Laboratoř společnosti SEVARON PORADENSTVÍ, s. r. o., nově zajišťuje průkaz Borrelia burgdorferi sensu lato metodou PCR. V případě jakýchkoli dotazů ohledně diagnostiky nás kontaktujte na níže uvedené adrese:
SEVARON PORADENSTVÍ, s. r. o.
Palackého 163a
612 00 Brno
e-mail: laborator@sevaron.cz
tel.: 540 426 376, mobil: 777 714 157.

MVDr. Linda Czanderlová
SEVARON PORADENSTVÍ, s. r. o

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *