Dočasný zákaz některých suplementů v Německu

Zakázané výrobky nesplňují deklarovaný statut výrobků pro zvláštní výživu.

Kromě toho přetrvává rozpor ohledně phaseolaminu jako suplementu. Německé úřady vydaly dočasný zákaz výrobků Abalon a Abercor, které jsou nabízeny jako potraviny pro zvláštní výživové účely. Tyto přípravky obsahují sójovou vlákninu, sójový bílkovinný izolát a sójový lecitin, ale podle zdůvodnění německé strany neodpovídá jejich určení legislativě. Jednak není stanovena cílová spotřebitelská skupina s příslušnými požadavky na zvláštní výživu, jednak výrobky nejsou snadno odlišitelné od běžných. Komise má o německých důvodech pochybnosti, ale některé členské státy souhlasí se zákazem. Obdobný důvod k zákazu uvedly německé úřady i u tablet (koncentrátů) se zinkem a histidinem značek Taxofit, Biolabor, Naturfit a Regulafit.
Stálý výbor pro potraviny rozhodl, že skutečně tyto výrobky nesplňují kritéria platná pro potraviny pro zvláštní výživu, protože se neliší od potravin/přípravků pro běžnou populaci.
Dalším problémem je phaseolamin – inhibitor alfa amylázy – přidávaný jako regulátor hmotnosti, u kterého některé členské státy a Komise požadovaly, aby byl považován za léčivo. Podle německých úřadů je to však látka přirozeně obsažená ve fazolích, která vazbou na enzym reguluje štěpení škrobů např. z těstovin, chleba a brambor, je prodávána jako suplement a měla by mít i nadále takový statut.
EU Food Law, 2006, č. 258, s. 7.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *