Dohoda o rybách

Přestože ČR nevlastní žádnou rybářskou flotilu, má se jako členský stát EU připojit k dohodě o zachování tažných populací mořských ryb.

Ratifikaci této prováděcí dohody k příslušné úmluvě OSN schválil minulý týden Senát. Její přijetí bude posuzovat ještě sněmovna.
Podle ministryně zemědělství, Mileny Vicenové, má dohoda zajistit zachování a trvalé využívání tažných hejn ryb a vysoce stěhovavých rybích populací. Rovněž má na minimum omezit důsledky rybolovu, uchovat celistvost a rozmanitost mořských ekosystémů.
Členské státy EU se musí stát smluvními stranami dohody, aby plnily závazky vyplývající z této úmluvy v rámci společné rybářské politiky. Dohodu už ratifikovalo 17 z 25 států EU.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *