Dokumenty EK pro udržitelné používání pesticidů

Dokumenty sice deklarují politický záměr, snížit závislost zemědělců na pesticidech, ale postrádají kontrolovatelné cíle i konkrétní termíny jejich dosažení.

S ročním zpožděním představila Evropská komise návrhy tématické strategie a rámcové směrnice pro udržitelné užívání pesticidů. Oba dokumenty jsou z hlediska ochrany zdraví lidí a životního prostředí značným zklamáním.
Evropská komise promarnila velkou příležitost snížit zdravotní a ekologická rizika spojená s masovým užíváním pesticidů a znovu ukázala nedostatek vůle chránit zdraví občanů a kvalitu životního prostředí. Návrh strategie v předložené podobě nemůže naplnit proklamované politické cíle a nepřispěje k udržitelnému rozvoji v EU. Bude proto hodně záležet i na pozici budoucí české vlády a na hlasování českých europoslanců. Mají šanci podílet se na vylepšení špatného návrhu, a tak pomoci chránit občany před nebezpečnými pesticidy a nasměrovat české i evropské zemědělství směrem k udržitelnému rozvoji.
Podle Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) navrhuje komise změnit pravidla pro autorizaci (povolování) pesticidů v EU a předkládá určité pozitivní prvky, například podporu náhrady některých nebezpečných ingrediencí pesticidů bezpečnějšími. Na druhou stranu komise také navrhuje zrušení nutnosti plnit řadu stávajících pravidel a vytváří některé nebezpečné mezery v právní úpravě.
Velmi nebezpečný může být zejména návrh takzvaného zónového systému schvalování pesticidů, který by nutil všechny státy v zóně akceptovat autorizaci pesticidu v kterékoli jiné zemi zóny. Systém navrhuje zařadit do jedné zóny klimaticky tak rozdílné lokality jako je Kypr v jižním Středomoří a Bretaň na severu Francie. Pokud by tak například Kypr schválil jakýkoli pesticid, Francie by následně musela povolit jeho prodej na celém svém území, upozorňuje STUŽ.
Návrh zónového systému schvalování pesticidů otevírá pro nezodpovědné výrobce a distributory nebezpečných pesticidů možnost, jak obejít země s progresivní politikou redukce užívání pesticidů a odsoudit je do rolí bezmocných diváků neschopných ochránit kvalitu svého životního prostředí a zdraví svých obyvatel. Zónový systém by v navržené podobě umožnil chemickému průmyslu otevřeně se vysmívat úsilí o udržitelný rozvoj EU.
Návrh rámcové směrnice obsahuje podle STUŽ pozitivní opatření, například omezení leteckých postřiků, možnost vytváření zón bez pesticidů (pesticide-free) nebo s omezeným používáním pesticidů, opatření k ochraně vodních zdrojů před zamoření pesticidy a další. Chybí však jasné a prosaditelné cíle pro redukci rozprašovaných pesticidů. Návrh směrnice ponechává značný prostor pro členské státy, jež by měly vytvořit své vlastní „národní akční plány“, pro které však pouze doporučuje seznam velmi neurčitých dobrovolných opatření.
Ačkoli jsou známa vážná zdravotní rizika leteckého rozprašování pesticidů, jeho dlouhodobě očekávaný zákaz se nakonec z návrhu Komise vytratil. Členské státy by nadále mohly stanovit, kdy a kde k leteckému rozprašování pesticidů bude docházet. Bohužel komise nemyslí ani na ochranu zdraví místních obyvatel či náhodných kolemjdoucích, kteří ani nemusejí být informováni o leteckém rozprašování nebezpečných chemikálií nad jejich hlavami. Na závěr uvádí STUŽ, že dokumenty komise obsahují mnoho dobrých úmyslů, ale postrádají jasné akce či vynutitelná opatření, stejně jako ekonomické nástroje k jejich dosažení. V návrzích chybí i celá řada dalších užitečných opatření, například podpora pro integrovanou ochrana před škůdci, systém nakládání s obsoletními pesticidy, ekonomické nástroje regulace užívání pesticidů (např. systém zpoplatnění užívání pesticidů podle množství a nebezpečnosti) nebo systém vzdělávání zemědělců v možnostech efektivní redukce užívání pesticidů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *