Dotace MZe chovatelům prasat a drůbeže

Zhruba 380 milionů korun dostali v rámci dotačních programů Ministerstva zemědělství závěrem roku chovatelé prasat a drůbeže. Ministerstvo obdrželo na 4000 žádostí o dotace. Dotace mají pomoci řešit pokles soběstačnosti Česka u vepřového a drůbežího masa. Pro chovy prasat je určeno 325 milionů korun, drůbežáři obdrží zhruba 53 milionů Kč. První z nových dotačních programů je určen na ozdravování chovů prasat, druhý podpoří preventivní opatření proti výskytu infekcí v chovech drůbeže. Stavy prasat i drůbeže se trvale snižují a klesající produkce je nahrazována dovozem. Nepříznivý vývoj se nejvíce projevil u vepřového masa poklesem soběstačnosti České republiky ve výrobě ze zhruba 100 procent v období před vstupem do Evropské unie na současných 60 procent. Podobný trend se projevuje i v sektoru masa drůbežího, kde pokles dosáhl 20 procent. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s nevládními organizacemi hledalo možnosti jak nejohroženější sektory podpořit národními dotacemi. Přestože striktní unijní pravidla velmi zužují prostor možné pomoci, podařilo se jim navázat na podporu ozdravování chovů prasnic zahájenou v roce 2010. Evropská komise návrhy schválila v září a zájemci o dotace mohli podávat žádosti do 15. listopadu 2011. Mnoho žádostí bylo zpracováváno ve velkém časovém tlaku, neboť peníze musely být vyplaceny do konce letošního roku. Finanční posílení dotačních programů umožnila nedávná novela zákona o Pozemkovém fondu. Jejím prostřednictvím byly navýšeny peníze na dotační programy v zemědělství pro letošní a příští rok o 1,1 miliardy Kč. Stavy většiny hlavních druhů hospodářských zvířat v České republice za rok do počátku letošního dubna klesly. Nejvíce se snížily počty drůbeže, které poklesly o 14,4 procenta a stejně jako u skotu a prasat se propadly na dlouholeté minimum. Prasat se u nás nyní chová nejméně od konce druhé světové války. Počet ovcí, koz a koní v uplynulém období vzrostl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *