Dotace z norských fondů

Memorandum o porozumění pro finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska pro období 2009 až 2014 podepsali náměstek ministra financí Tomáš Zídek a zástupci Norska a Lichtenštejnska. Česká republika získá z tzv. norských fondů v pětiletém období končícím v roce 2014 celkem 131,8 milionů eur (3,2 miliardy korun). Prostřednictvím fondů přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko zemím přistupujícím do EHP na projekty v rozšířeném vnitřním trhu. V nynějším pětiletém období budou podporovány projekty zaměřené zejména na ochranu životního prostředí, uchovávání kulturního dědictví, zdravotnictví, vědu a výzkum, rozvoj občanské společnosti, rovné příležitosti, ohrožené děti a mladistvé a spolupráci škol. V nadcházející etapě budou připravovány návrhy programů pro jednotlivé oblasti. Všechny programy musí být schváleny Výborem finančních mechanismů (Ministerstvem zahraničních věcí Norska). Finanční mechanismy EHP a Norska se v České republice těší velké popularitě. O tom svědčí i fakt, že v předchozím období 2004 - 2009 převyšovala požadovaná výše grantů předložených projektů několikanásobně dostupné finanční prostředky. V grantovém období 2004 až 2009 bylo podpořeno 139 individuálních velkých projektů a několik set menších projektů, a to v rámci čtyř programů a pěti blokových grantů. Celková výše grantů činila 104,6 milionu eur.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *