Druhý ročník letní mezinárodní školy medicíny exotů v Brně

Na Fakultě veterinárního lékařství VFU v Brně se letos konala již druhým rokem letní škola určená pro studenty veterinárního lékařství a mladé veterinární lékaře se zájmem o exotické pacienty.

V roce 2004 se týdenního kursu „Summer School for Exotic Medicine and Surgery“ zúčastnilo 36 studentů a mladých veterinárních lékařů ze šesti zemí. V letošním roce se během července uskutečnily dva kurzy, pořádané Klinikou chorob ptáků, plazů a drobných savců FVL, kterých se celkem zúčastnilo 58 studentů a kolegů ze 13 států Evropy a Asie – Rakouska, Velké Británie, Maďarska, Německa, Polska, Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska, Itálie, Makedonie, České republiky a Hong Kongu. Denní výuka byla koncipována jako dopolední přednášky s navazující odpolední praktickou výukou na několika pracovištích kliniky z oboru anestezie, chirurgie a endoskopie.
Všichni si účastníci prověřili své schopnosti při manipulaci s exotickými pacienty, při odběru vzorků a optimálních postupech aplikace léků, při řešení běžných i středně náročných chirurgických úkolů i zvládnutí moderních diagnostických metod, mezi které patří u exotických pacientů i interpretace výsledků zobrazovacích metod u vybraných kazuistik. Tradičně byl velký důraz kladen na seznámení s moderním technickým vybavením a metodickými postupy veterinární endoskopie u plazů ptáků a drobných savců, s možností vlastního vyzkoušení všech postupů i sestavování jednotlivých pracovních setů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *