EU přiznala zemědělcům část přímých plateb

Nový dokument, který schválili minulý týden velvyslanci „patnáctky" EU ve Výboru stálých zástupců, poprvé přiznává nárok českých zemědělců na část přímých zemědělských podpor, a to podle schématu schváleného zvláštním summitem v Bruselu.

Dotace se z 25 procent v roce 2004 mají zvedat po pěti procentech ročně na 40 procent v roce 2007. Pak mají růst o 10 procent ročně tak, aby dosáhly plné výše uplatňované v té době v EU v roce 2013. Společná pozice dává českým orgánům právo poskytnout zemědělcům během této doby dodatečnou státní podporu, která ovšem nesmí překročit částku rovnající se případnému rozdílu mezi příjmy z veřejných zdrojů před vstupem a platbami z EU po vstupu. Česko naopak chce, aby EU povolila dorovnat ze státní pokladny dotace zemědělcům na stoprocentní úroveň přímých plateb platnou v unii. Český vyjednávač Pavel Telička ve čtvrtek v Bruselu zpochybnil délku přechodného období, po které se mají dotace postupně zvyšovat.
Komise v několika případech lehce zvedla nabídku produkčních kvót, v jejichž rámci se poskytují dotace z rozpočtu EU. Přiznává například České republice kvótu 60.565 krav na maso, zatímco na jaře nabízela 52.853. Rozdíl ve srovnání s požadavkem Prahy – 230.000 kusů těchto krav – je nadále propastný. Podle EK není tato česká žádost podložená, a to ani tehdy, vezme-li se v úvahu výhodnější referenční období 1998-2000. Nepřekročitelný limit pro výrobu mléka má být podle unie stanoven na 2,569.812 tun, zatímco ČR žádá 3,100.000 tun.
Zdroj: ČTK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *