EU zruší embargo na britské hovězí maso,

které bylo zavedeno kvůli BSE.

Evropská komise za šest týdnů formálně zruší embargo na vývoz britského hovězího masa, které bylo zavedeno před 10 lety kvůli mimořádně vysokému výskytu BSE. Pro jeho odstranění se dnes vyslovil příslušný stálý výbor EU složený z veterinárních expertů všech členských států. Rozhodnutí bude ještě po dobu jednoho měsíce přezkoumávat Evropský parlament.
Výbor dospěl k závěru, že Británie splnila podmínky pro odvolání embarga, tedy že se podřídila všem pokynům EU zaměřeným na likvidaci BSE. Už před dvěma lety poklesl výskyt BSE v Británii pod 200 případů na milion kusů dobytka. Loni v červnu veterinární úřad EU konstatoval, že kontroly BSE jsou v zemi řádně prováděny a že předpisy ohledně identifikace a registrace zvířat se plní. Velká Británie bude moci obnovit vývoz živých zvířat narozených po 1. srpnu 1996, odkdy platí v celé EU zákaz zkrmování masokostních mouček.
Britské krávy narozené před tímto datem nesmějí vstoupit na jednotný trh. Britské firmy budou moci vyvážet hovězí maso a výrobky z něj, pokud byly vyrobeny po 15. červnu 2005. Komise konstatovala, že výskyt BSE v Británii klesl z 37.280 případů v roce 1992 na loňských 161, přičemž i zde šlo obvykle o zvířata narozená před rokem 1996. Celkově bylo od roku 1986 ve Velké Británii zaznamenáno 185.000 případů, z 95 procent zjištěných před rokem 2000.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *