EUROAGRI+: výzkumný projekt EU

Projekt v rámci programu EUREKA: posilování konkurenceschopnosti v sektoru zemědělství, potravin a krmiv.

Hlavním cílem EUROAGRI+ je zvýšit konkurenceschopnost společností aktivních v uvedené oblasti a to v rámci projektů vědy a technologického vývoje řízené trhem.
Přehled projektů řešených v rámci EUROAGRI+
* EUROAGRI+ MASTIGO: technologická platformu pro včasnou detekci mastitid
* EUROAGRI+ BIOPUR: vývoj biopolymerů z odpadní dřevěné biomasy
* EUROAGRI+ REVILAN: nový stimulátor pro růst vinné révy a pro použití v přírodě
* EUROAGRI+ DCTS: systém telemetrie pro dojnice
* EUROAGRI+ MIPE-USE: minimalizace kontaminace půd/vod pesticidy použitím aditiv pro optimální usazování
 EUROAGRI+ DEPROYOG: vývoj technologie probiotického jogurtu se zdokonalenými vlastnostmi

Mezi základní charakteristiky projektů EUREKA patří např. rychlý proces rozhodování (4x ročně), řízení projektu průmyslovými partnery, snadnější přístup k financím (veřejným i soukromým), zúčastněným společnostem se dává značka EUREKA, pokud je projekt schválen.

Základními podmínkami pro spuštění projektů EUROAGRI+ je inovační charakter projektového návrhu, orientace na trh, projekt musí být podporován minimálně dvěma nezávislými společnostmi ze dvou členských zemí EUREKA, zúčastněné společnosti vedou projekt a mají veškerá intelektuální práva.
Termín realizace projektu EUROAGRI+ je 2003–2009. Na projektu se podílí deset zemí. EUROAGRI+ je pokračovatelem projektu EUROAGRI (1992–2003). Nové problematiky, které se budou v rámci projektů EUROAGRI+ řešit se týkají biotechnologie, genomiky, proteomiky, potravinářské technologie, kvality, bezpečnosti a dosledovatelnosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *