Europarlament zamítl možnost národního zákazu prodeje GM potravin

Evropský parlament zamítl návrh, aby členské státy mohly zakázat na svém území prodej geneticky modifikovaných (GM) potravin schválených Evropskou unií. Státům to chtěla umožnit Evropská komise. Mnozí europoslanci namítali, že by to mohlo vést k obnovení hraničních kontrol mezi zeměmi nebo zasáhnout obchod.

Europoslanci vybídli komisi, aby předložila nový návrh. Zatímco GM potraviny se na unijním trhu vyskytují minimálně, odvětví živočišné výroby je závislé na dovozu sóji a dalších rostlinných bílkovin, a to především ze zemí, kde se GM plodiny pěstují ve velkém. Aby mohly vstoupit na unijní trh, musí všechny geneticky modifikované organismy získat schválení na unijní úrovni. Členské státy ale zatím nedokázaly najít dostatečnou většinu, aby návrh komise na dovoz GM plodin určených k výkrmu či konzumaci přijaly nebo zamítly. Pokud daná GM plodina nepředstavuje zdravotní nebo ekologické riziko, komise její dovoz obvykle schválí. Geneticky modifikované organismy mají záměrně upravenou genetickou výbavu tak, aby byly pozměněny jejich vlastnosti, např. aby byla plodina odolnější vůči suchu. Existují však obavy z narušení rozmanitosti života či z možnosti nepříznivých dopadů na zdraví, na příklad alergických reakcí při konzumaci.
Povolení potravin a krmiv má nyní v EU okolo šedesáti GM plodin (kukuřice, bavlna, sója). Dalších zhruba padesát žádostí o schválení bude vyřízeno. V Evropě není o pěstování GM plodin příliš velký zájem, doposud získala povolení pouze kukuřice MON 810. Nejvíce se pěstovala v roce 2013 ve Španělsku, méně také u nás a v Portugalsku. Platnost tohoto povolení skončila.*

Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *