Evropská komise podpořila řadu výzkumných projektů zaměřených na bovinní spongiformní encefalopatii

Stanley Prusiner, autor prionové teorie získal v roce 1997 Nobelovu cenu za objev infekčního prionu.

Prionový protein je přirozený protein přítomný ve všech savčích buňkách. Je exprimován zvláště v nervových buňkách a v buňkách imunitního systému a může se při změně konformace (prostorové uspořádání) stát infekční. Prionová teorie je nyní přijímána většinou vědecké obce; někteří vědci na základě experimentů, jejichž výsledky do teorie prionu (tj. infekčního proteinu) nezapadají, o čistě proteinové povaze agens pochybují.
Přehled výsledků evropského výzkumu BSE je uveden na internetu pod názvem “European research on BSE” (http://flairflow4.vscht.cz).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *