Evropská směrnice o omezování emisí

Emise organických látek, které vznikají při používání organických rozpouštědel.

Vyhláška MŽP stanovuje pro vybrané skupiny nátěrových hmot maximální limity obsahu těkavých látek ve vodou ředitelných i syntetických nátěrových hmotách, a to postupně ve dvou etapách – od 1. ledna 2007 a od 1. ledna 2010. Stanovuje také maximální hodnoty obsahu těkavých látek pro autolaky platné od 1. ledna 2007. Je možné, že některé ze současných syntetických barev nebudou splňovat dané limitní hodnoty a budou muset být z trhu staženy. Již dnes však existují syntetické barvy, které tyto limitní hodnoty splňují a mohou se tedy i nadále bez problémů prodávat a používat. Z vyhlášky také vyplývá, že uvedené omezující limity se nevztahují na průmyslové subjekty (např. lakovny), které ve svých provozovnách využívají odlučovací zařízení emisí těkavých organických látek, tedy na uživatele, kteří mohou jiným způsobem omezovat nepříznivé vlivy své činnosti na životní prostředí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *