Evropští veterináři jednali o sjednocení legislativy

Tuto sobotu skončilo v Praze mezinárodní setkání zástupců veterinárních lékařů Evropy, sdružených Federací evropských veterinárních lékařů (FVE). Více než stopadesát zástupců z třiatřiceti členských zemí Evropy si během třídenní konference vzájemně vyměňovalo zkušenosti z veterinárních praxe v jednotlivých zemích a hovořilo o klíčových problémech současného evropského veterinárního lékařství.

FVE je zastřešující profesní sdružení národních evropských organizací, která sdružuje čtyři hlavní oblasti – praktické veterinární lékaře, veterinární hygienu, veřejné veterinární lékařství a výrobce léčiv. Hlavním cílem je ovlivňovat rozhodování o evropských normách se vztahem k veterinárnímu lékařství na půdě evropského parlamentu a Rady Evropy a sdružovat a sjednocovat všechny státy Evropy z hlediska veřejného zdraví (maso a hygiena potravin), přenosné nákazy ze zvířat na lidi, veterinárního vzdělávání, dostupnosti veterinárních léčiv a pohody zvířat.
Podle prezidenta Komory veterinárních lékařů (KVL) ČR a účastníka konference Jana Bernardyho přinesly závěry jednání s kolegy přínos zejména v získání poznatků a argumentů, kterých hodlá KVL v budoucnu využít při uplatňování a prosazování svých požadavků na ministerstvech a vládě.
„Bude to například při výkladu uplatňování rozdílné sazby DPH při distribuci veterinárních a humánních léčiv, která je v dalších evropských zemích buď jednotná, nebo má přesná a zažitá pravidla“ upozornil Bernardy. Podotkl, že k dalším velmi aktuálním tématům patřilo chystané zavedení evropských pasů pro zvířata, které chce EU uplatnit již od letošního července. „Shodli jsme se na tom, že tak rychlé uvedení nařízení do praxe přinese problémy například v systému evidence a kontrol. Není totiž prozatím jednoznačně stanoveno, kdo a za jakých podmínek bude pasy evidovat, ani jak se bude případné nedodržení postihovat,“ konstatoval prezident KVL.
K dalším velmi diskutovaným bodům jednání pro ČR patřila podle Bernardyho i potřeba zlepšení dostupnosti léků pro malé skupiny zvířat, jako jsou u nás například ovce, kozy nebo koně. „Vzhledem k tomu, že nejsou u nás tyto skupiny léků registrovány, kvůli malým počtům zvířat, nejsou vždy dostupné, což by se mělo změnit,“ řekl Bernardy.
Členové konference diskutovali také o porovnání a potřebě jednotného vymezení životních podmínek při chovu hospodářských zvířat, tzv. welfare (pohody zvířat), zejména brojlerů. Členové zasedání porovnávali způsoby a diskutovali o dalším postgraduálním vzdělávání veterinárních lékařů na úrovni každého státu a zavedení bodového systému hodnocení jednotlivých absolvovaných školení.
Závěr jednání patřil připomínkám k nařízení Rady EU v oblasti hygieny potravin a kontroly krmiv a diskusi nad vznikem jednotného informačního systému pro veterinární veřejnost o dění v evropské veterinární oblasti.
Příští mezinárodní shromáždění FVE se bude konat za půl roku v sídle federace, belgickém Bruselu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *