Evropští veterináři řeší v Praze nové legislativní úpravy

Více než sto padesát veterinárních lékařů z celé Evropy navštívilo dnes Prahu v rámci Všeobecného shromáždění federace veterinárních lékařů Evropy (FVE). Tato instituce, sídlící v belgickém Bruselu, sdružuje veterinární lékaře celkem 33 evropských zemí včetně České republiky. Tu na shromáždění zastupují představitelé Komory veterinárních lékařů ČR sídlící v Brně.

Jak informoval prezident Komory veterinárních lékařů Jan Bernardy budou na programu třídenního jednání hlavně diskuse nad chystanými úpravami v legislativě související s veterinární problematikou po nedávném rozšířením EU o Českou republiku a další státy. „Jedním z nejdůležitějších bodů bude projednávání návrhu o zavedení evropských pasů pro zvířata, které chce EU zavést již od letošního července. Hlavním cílem tohoto opatření je označením každého zvířete elektronickým identifikačním kódem a získat tak lepší přehled a možnosti kontroly například v případě rozšíření nákazy,“ vysvětlil Bernardy. Mezi další významná témata konference budou podle něj patřit také jednání o možnostech dalšího vzdělávání veterinárních lékařů v rámci členských zemí a zlepšení dostupnosti skupiny léčiv pro málo početné skupiny zvířat u nás, jako jsou například koně. Jednat se bude rovněž o přijetí nových členů do FVE, jako je samostatné Srbsko.
Mezinárodní shromáždění veterinárních lékařů a odborníků potrvá v Praze až do soboty.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *