Evropští veterináři v Bruselu

Jednota všech veterinářů, propojení systému vzdělávání, postavení veterinární profese především jako profese lékařské – to jsou některé z hlavních cílů Evropské veterinární federace (FVE) v příštích pěti letech. One Voice, One Profession je také motto kongresu Celosvětové veterinární asociace, který se bude konat v červenci v americkém státě Minnesota ve městě Minneapolis.

FVE je mezinárodní profesní asociace, která v současné době reprezentuje 170 tisíc veterinárních lékařů z 35 evropských zemí. Veterinární profese v Evropě zahrnuje veterináře zabývající se lékařskou péčí o společenská zvířata (40 %), hospodářská zvířata (20 %), dále úřední veterináře (15 %), veterináře působící ve farmaceutickém průmyslu (10 %), na univerzitách a ve výzkumu (10 %), v potravinářské výrobě, výrobě krmiv a armádě (5 %). Podobný poměr v profesním zastoupení tvoří i veterinární lékaři v České republice. Stanovit priority činnosti federace a správně nastavit strukturu celé organizace není možné bez důkladné znalosti profesních problémů v jednotlivých členských zemích. Proto byl členům FVE rozeslán počátkem roku obsáhlý dotazník s otázkami na smysl a poslání FVE, hlavní úkoly, způsob komunikace atd. Na třech regionálních pracovních schůzích konaných během března v Lublani, Kodani a Ochridu se problémy zúžily a byly zformulovány do jasných stanovisek. Ta byla prezentována předsedy jednotlivých pracovních skupin na plánovací schůzce FVE v Bruselu ve středu 13. 4. 2005. Českou republiku zde reprezentoval prezident Komory veterinárních lékařů ČR MVDr. Jan Bernardy.
Pro sekretariát FVE vyplynuly ze schůzky i další důležité poznatky:
Jaká ohrožení pro profesi vidí evropští veterináři? Mezi jiným ilegální mezinárodní obchod s léčivy a jejich zneužívání, ohrožení postavení veterináře v potravinovém řetězci, kdy na jeho místo nastupují specialisté na dílčí prvky kontroly (chemie, biologie), ale nemají možnost vidět problematiku v šíři od vidlí k vidličce, dále vidí jako zhoršující se trend stále větší nedostupnost veterinářů pro praxi velkých zvířat, kdy mladí absolventi míří výhradně do ordinací pro společenská zvířata – psi, kočky, koně; jako problém vidí také přílišnou specializaci, která produkuje odborníky, kteří vědí všechno o něčem ale nic o všem; nedostatek času na jednotlivé pacienty, nestejnou kvalitu výuky na jednotlivých veterinárních školách, feminizaci oboru.
A čeho by FVE měla v příštích pěti letech dosáhnout?
Získat nezastupitelné místo při jednáních evropských legislativních struktur o důležitých profesních záležitostech, ustavit jednotný veterinární zákon, udržet významné místo v hygieně potravin, oslovit jednotlivé veterináře v jejich ordinacích a získat jejich názory a další zpětnou vazbu.
Zpracovaný materiál bude předložen schůzi zástupců všech 35 členských národních profesních asociací, sdružení a komor, které se sejde v Nice 2. až 3. června 2005.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *