Felinní panleukopenie – různý průběh onemocnění u koček mladších versus starších šest měsíců?

Cílem této studie bylo zhodnotit rozdíly mezi kočkami mladými (<6 měsíců) a dospělými (≥6 měsíců) s felinní panleukopenií s ohledem na klinické příznaky, laboratorní abnormality, podmínky životního prostředí a vakcinační schéma. Retrospektivně byly hodnoceny záznamy 244 koček pozitivních na panleukopenii v letech 1990 a 2007 (Klinika malých zvířat, Ludwig-Maximilians University, Mnichov).

Do testu byly zahrnuty kočky pozitivní na virus felinní panleukopenie (FPV). Virus byl prokázán elektronovou mikroskopií, PCR (krev, féces), pozitivní antigen byl detekován metodou ELISA (féces) nebo pomocí histopatologických lézí odpovídajících panleukopenii při pitvě. Kočky, které byly vakcinovány proti FPV tři týdny před přijetím na kliniku, byly z testů vyloučeny.
43,3 % koček bylo starších než šest měsíců. Statisticky významný rozdíl mezi dvěma věkovými skupinami týkající se plemene, pohlaví, životních podmínek, vakcinačního stavu, klinických příznaků a laboratorních parametrů, s výjimkou hematokritu: kočky do půl roku věku měly významně nižší hematokrit v den prezentace než kočky, které byly starší než půl roku. Bylo zjištěno, že felinní panleukopenie se vyskytuje především u koček mladých. Ačkoliv jsou tyto mladé kočky ohroženy více, klinicky nemocné starší kočky nejsou vystaveny vyššímu riziku úhynu. Klinická prezentace, laboratorní abnormality, prognóza a výsledky se u těchto dvou skupin koček významně nelišily.*

Kruse, B. D., Unterer, S., Horlacher, K., Sauter-Louis, C., Hartmann, K. Feline panleukopenia – different  course of disease in cats younger versus older than 6 months of age? Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere 2011;39(4):237-42.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *