Autor
Kategorie:
Nezařazené

Francouzské ocenění českým veterinářům

Šéf české Státní veterinární správy Josef Holejšovský obdržel dne 28. května z rukou velvyslance Francouzské republiky v ČR, Joëla de Zorzyho, vyznamenání rytíř Řádu za zásluhy o zemědělství, které mu udělil Hervé Gaymard, francouzský ministr zemědělství výživy, rybolovu a venkovských záležitostí

Takovéto prestižní vyznamenání za zásluhy prokázané zemědělství uděluje francouzský ministr výjimečně takovým osobám, které svou odbornou a politickou činností významnou měrou přispěly k pokroku v sektoru zemědělství. Že v této oblasti může významnou roli hrát veterinární dozor svědčí, že takto byli oceněni výjimečně i někteří kolegové Josefa Holejšovského z jiných zemí. Udělení vyznamenání předchází více než roční zkoumání a posuzování přínosu budoucího oceněného.
Josef Holejšovský při příležitosti svého ocenění řekl, že český veterinární dozor, tj. okresní
veterinární správy i veterinární laboratoře státních veterinárních stavů se těší v Evropě velkému respektu. Lze se s tím setkat při všech jednáních s odborníky i inspektory z EU. Proto chápe, jak řekl, toto ocenění jako ocenění celé státní veterinární správy a jako ocenění dlouhodobě dosahovaných dobrých výsledků našeho veterinárního dozoru i veterinárního stavu v České republice.
Za všechno hovoří, jaká je úroveň chovů hospodářských zvířat – například, že chovy jsou prosté brucelózy skotu, tuberkulózy skotu, leukózy skotu nebo Aujeszkyho nemoci prasat. Tato úroveň je taková, že naše republika může požadovat od členských států EU garance, popřípadě dodatečné garance o zdravotním stavu zvířat, popřípadě jejich produktů, které směřují do ČR.
Činnost našeho veterinárního dozoru je vysoce hodnocena i z hlediska bezpečnosti potravin, neboť soustavný veterinární dozor nad potravním řetězcem je zárukou jejich zdravotní nezávadnosti. To dobře ví naši i zahraniční spotřebitelé.
Vysoké mezinárodní ocenění svého ústředního ředitele Josefa Holejšovského si váží i jeho spolupracovníci a chápou ho spolu s ním tak, jak sám řekl, jako ocenění celého našeho veterinárního dozoru, a to v celé jeho šíři.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *